Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Zagovor seminarja na III. stopnji - ROK SIMIČ

12.07.2012


V èetrtek, 12. 7. 2012 ob 8. uri bo kandidat

 

 

Rok Simiè, univ.dipl.fiz.

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Doloèanje nastanka mejnih filmov z adsorpcijo alkoholov in mašèobnih kislin

 

 

Mentor: prof.dr. Mitjan Kalin

 

 

 

Komisija:  

prof.dr. Mitjan Kalin,

prof.dr. Janez Možina,

izr.prof.dr. Ivan Bajsiæ

 

 

 

Zagovor bo v predavalnici II/3-A.