Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Zagovor seminarja na III. stopnji - EVA OBLAK

12.07.2012


V èetrtek, 12. 7. 2012 ob 9.30 uri bo kandidatka

 

 

Eva Oblak, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjala prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Doloèanje lastnosti prevlek in površinskih filmov z mikroskopom na atomsko silo

 

 

Mentor: prof.dr. Mitjan Kalin

 

 

 

Komisija:  

prof.dr. Mitjan Kalin in

izr.prof.dr. Ivan Bajsiæ

 

 

 

Zagovor bo v predavalnici II/3-A.