Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Predstavitev dr. teme - ANDREJ BERNARD HORVAT

19.07.2012


O B V E S T I L O

 

 

 

V èetrtek, 19. 7. 2012 ob 10.00 uri bo

 

 

ANDREJ BERNARD HORVAT

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Vpliv biogoriva na nosilnost krilnega rezervoarja ultralahkega letala

 

 

 

Mentor:       izr. prof. dr. Tadej Kosel                  

Somentor:   prof. dr. Milan Batista

 

 

 

Komisija:

 

-      izr. prof. dr. Tadej Kosel

-      prof. dr. Milan Batista - UL, FPP

-      izr. prof. dr. Roman Šturm

-      prof. dr. Matjaž Krajnc - UL, FKKT (na osnovi pooblastila ga bo nadomešèal: prodekan za PD za II. in III. stopnjo, izr.prof.dr. Mihael Sekavènik)

-      doc. dr. Gregor Veble - UNG

 

 

 

Predstavitev bo v II/3A.