Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Predstavitev dr. teme - ROK LACKO

23.08.2012


O B V E S T I L O

 

 

 

V èetrtek, 23.08.2012 ob 09.00 uri bo

 

 

ROK LACKO

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Uporaba vodikovih tehnologij za izrabo razpršenih obnovljivih virov energije

 

 

 

Mentor:       izr. prof. dr. Mihael Sekavènik

 

 

 

 

Komisija:

 

·           izr. prof. dr. Mihael Sekavènik

·           prof. dr. Branko Širok

·           prof. dr. Igor Papiè (UL, FE)

 

 

 

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.