Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Predstavitev teme - NEJC MATJAŽ

29.08.2012


O B V E S T I L O

 

 

 

V sredo, 29. 8. 2012 ob 11.00 uri bo

 

 

NEJC MATJAŽ

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Geometrija in kinematika rezil v napravah za mehansko obdelavo hrane

 

 

 

Mentor:       prof. dr. Mihael Junkar           

Somentor:   doc. dr. Henri Orbaniæ

 

 

 

Komisija:

 

·      prof. dr. Mihael Junkar

·      doc. dr. Henri Orbaniæ

·      prof. dr. Janez Kopaè

·      prof. dr. Slavko Amon

 

 

 

Predstavitev bo v II/3B.