Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Zagovor seminarja - MIHA POLAJNAR

25.09.2012


O B V E S T I L O

 

 

 

 

V torek, 25. 9. 2012 ob 12.00 uri bo kandidat

 

 

Miha Polajnar, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Uporaba funkcije nivojske postavitve pri optimizaciji konstrukcij

 

 

mentor:     prof.dr. Franc Kosel

 

 

komisija:   prof.dr. Franc Kosel

                prof.dr. Janez Grum

izr.prof.dr. Jože Petrišiè

 

 

 

Zagovor bo v predavalnici II/3-B.

 

 

 

Zagovor seminarja - MATJAŽ ČEBRON

18.09.2012


O B V E S T I L O

 

 

 

V torek, 18. 9.  2012 ob 12.00 uri bo kandidat

 

 

Matjaž Èebron, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Vpliv gostote dislokacij na mejo plastiènega teèenja

 

 

mentor: prof.dr. Franc Kosel

 

 

komisija:   prof.dr. Franc Kosel,

prof.dr. Janez Kopaè,

prof.dr. Boris Štok

 

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

Zagovor seminarja - EMINA KARIŠIK

13.09.2012


O B V E S T I L O

 

 

 

V èetrtek, 13. 9. 2012 ob 10.00 uri bo kandidatka

 

 

Emina Karišik, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjala prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Razstrupljanje kontaminiranega lesa z organizmi v energijski namen

 

 

 

mentor:     prof.dr. Vincenc Butala

 

 

 

komisija:   prof.dr. Vincenc Butala,

prof.dr Franc Pohleven (UL, BF)

 

 

 

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

Zagovor seminarja - MATJAŽ MRŠNIK

12.09.2012


O B V E S T I L O

 

 

 

V sredo, 12. 9. 2012 ob 8.00 uri bo kandidat

 

 

Matjaž Mršnik, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Vibracijske metode za vrednotenje utrujanja – eksperimentalna primerjava

 

 

mentor:     prof.dr. Miha Boltežar

 

 

komisija:  

prof.dr. Miha Boltežar,

prof.dr. Franc Kosel in

izr.prof.dr. Ivan Bajsiæ

 

   

Zagovor bo v predavalnici II/3-A.

Zagovor seminarja - MARKO OŽBOLT

10.09.2012


O B V E S T I L O

 

 

 

 

V ponedeljek, 10. 9. 2012 ob 11.00 uri bo kandidat

 

 

Marko Ožbolt, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Postavitev modela sreženja hladilnika zraka

 

 

mentor:     prof.dr. Alojz Poredoš

 

 

 

komisija:  

- prof.dr. Alojz Poredoš,

- prof.dr. Vincenc Butala in

- prof.dr. Iztok Golobiè

 

 

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

Zagovor seminarja - URBAN TOMC

10.09.2012


O B V E S T I L O

 

 

 

 

V ponedeljek, 10. 9. 2012 ob 10.00 uri bo kandidat

 

 

Urban Tomc, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Zasnova numeriènega modela veèslojnega aktivnega magneto-kaloriènega regeneratorja

 

 

mentor:     doc.dr. Andrej Kitanovski

 

 

komisija:  

- doc.dr. Andrej Kitanovski,

- prof.dr. Iztok Golobiè,

- prof.dr. Dušan Fefer (UL, FE)

 

 

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

Zagovor seminarja - GORAZD KRESE

06.09.2012


O B V E S T I L O

 

 

 

V èetrtek, 6. 9. 2012 ob 13.00 uri bo kandidat

 

 

Gorazd Krese, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Vpliv latentnih obremenitev na rabo elektriène energije za hlajenje stavb

 

 

mentor:     prof.dr. Vincenc Butala

so-mentor: doc.dr. Matjaž Prek

 

 

komisija:   prof.dr. Vincenc Butala,

doc.dr. Matjaž Prek,

prof.dr. Edvard Govekar in

prof.dr. Alojz Poredoš

 

 

Zagovor bo v predavalnici III/3-A.

Zagovor seminarja - mag. JASENKO PERENDA

05.09.2012


O B V E S T I L O

 

 

 

V sredo, 5. 9. 2012 ob 9.00 uri bo kandidat

 

 

mag. Jasenko Perenda

 

 

zagovarjala prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Poveèanje nosilnosti torzijske vzmeti s kontroliranim vnosom zaostalih napetosti

 

 

mentor:     prof.dr. Ivan Prebil

somentor:  prof.dr. Janez Grum

 

 

komisija:   prof.dr. Ivan Prebil,

prof.dr. Janez Grum,

doc.dr. Robert Kunc

       

 

 

Zagovor bo v predavalnici II/3-A.

Razpis 7OP: Marie Curie: ITN (Initial Training Networks)

28.08.2012


Spoštovani!

 

Program 7OP/People/International Training Networks financira projekte, ki preko raziskovalnih mrež organizacij iz držav èlanic EU in pridruženih èlanic usposabljajo mlade raziskovalce. Želeli bi vas opozoriti, da najnovejši razpis 7OP:Marie Curie: ITN (Initial Training Networks) : http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-ITN vkljuèuje tudi dve novosti in sicer:

 

1.       Evropski industrijski doktorat: prijaviti se morata dva partnerja in sicer ena akademska inštitucija (ki izvaja doktorski študij) in en partner iz privatnega sektorja, vsak iz druge èlanice EU.  V projektu lahko sodelujejo tudi pridruženi partnerji, ki dopolnjujejo program usposabljanja raziskovalcev.  Raziskovalci, ki se jih izbere v okviru projekta (v glavnem gre za mlade raziskovalce, ki delajo doktorat) se morajo:

-          vpisati v doktorski program akademske inštitucije,

-          zaposliti pri obeh ali pri enem od glavnih partnerjev,

-          delati vsaj 50% svojega delovnega èasa v privatnem sektorju,

-          imeti pri vsakem partnerju enega mentorja.

 

2.       Inovativen doktorski program: prijavitelj je ena organizacija iz države èlanice EU ali pridružene èlanice, ki ima vzpostavljeno mrežo pridruženih partnerjev (ki lahko sodelujejo v doktorskem programu in sodelujejo pri usposabljanju mladih raziskovalcev). Prijavitelj mora biti univerza ali raziskovalna organizacija, ki izvaja inovativni doktorski program, ki zagotavlja kvalitetno mednarodno, interdisciplinarno in intersektorsko usposabljanje mladih raziskovalcev.

 

V obeh primerih so na voljo zelo solidna sredstva za zaposlitev raziskovalcev, njihovo mobilnost, za stroške raziskovalnega dela, kot tudi za stroške prijavitelja oziroma gostujoèe organizacije za upravljanje projekta.

 

Rok za prijavo projektov je 22.november,2012.

 

Lep pozdrav,

 

Staška Mrak Jamnik

 

 

 

 

mag. Staška Mrak Jamnik

Pomoènik glavnega tajnika

Vodja univerzitetne službe za evropske projekte

Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana,

URL: www.uni-lj.si

T: +386 1 2418 532, E: Staska.Mrak-Jamnik@uni-lj.si

 

 

Predstavitev dr. teme - mag. TOMAŽ BEŠTER

22.08.2012


O B V E S T I L O

 

 

 

V petek, 7. 9. 2012 ob 11.00 uri bo

 

 

mag. TOMAŽ BEŠTER

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Vpliv konstrukcijskih parametrov na dobo trajanja zraènega vzmetenja

 

 

 

Mentor:       prof. dr. Marko Nagode           

Somentor:  prof. dr. Matija Fajdiga

 

 

 

Komisija:

 

·       prof. dr. Marko Nagode

·       prof. dr. Matija Fajdiga

·       prof. dr. Igor Emri

·       prof. dr. Zoran Ren (UM, FS)

 

 

 

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.

 

 

 

Predstavitev doktorske teme - mag. ROK FINK

16.06.2011


V  _ponedeljek, 20. 6. 2011 ob  16.00 uri bo

 

 

mag. Rok Fink

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Vpliv mikroklimatskih razmer in kakovosti zraka v mestnem okolju na zdravje in poèutje ljudi s srèno-žilnimi boleznimi

 

 

 

Mentor: prof.dr. Sašo Medved

So-mentor: doc.dr. Ivan Eržen (UL, MF)

 

 

Komisija: 

 

prof.dr. Sašo Medved

doc.dr. Ivan Eržen (UL, MF)

prof.dr. Alojz Poredoš

izr.prof.dr. Ivan Bajsiæ

doc.dr. Damijana Kastelec (UL, BF)

 

 

 

Predstavitev bo v Leskovarjevi sobi.