Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Zagovor seminarja - GORAZD KRESE

06.09.2012


O B V E S T I L O

 

 

 

V èetrtek, 6. 9. 2012 ob 13.00 uri bo kandidat

 

 

Gorazd Krese, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Vpliv latentnih obremenitev na rabo elektriène energije za hlajenje stavb

 

 

mentor:     prof.dr. Vincenc Butala

so-mentor: doc.dr. Matjaž Prek

 

 

komisija:   prof.dr. Vincenc Butala,

doc.dr. Matjaž Prek,

prof.dr. Edvard Govekar in

prof.dr. Alojz Poredoš

 

 

Zagovor bo v predavalnici III/3-A.