Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Razpis 7OP: Marie Curie: ITN (Initial Training Networks)

28.08.2012


Spoštovani!

 

Program 7OP/People/International Training Networks financira projekte, ki preko raziskovalnih mrež organizacij iz držav èlanic EU in pridruženih èlanic usposabljajo mlade raziskovalce. Želeli bi vas opozoriti, da najnovejši razpis 7OP:Marie Curie: ITN (Initial Training Networks) : http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-ITN vkljuèuje tudi dve novosti in sicer:

 

1.       Evropski industrijski doktorat: prijaviti se morata dva partnerja in sicer ena akademska inštitucija (ki izvaja doktorski študij) in en partner iz privatnega sektorja, vsak iz druge èlanice EU.  V projektu lahko sodelujejo tudi pridruženi partnerji, ki dopolnjujejo program usposabljanja raziskovalcev.  Raziskovalci, ki se jih izbere v okviru projekta (v glavnem gre za mlade raziskovalce, ki delajo doktorat) se morajo:

-          vpisati v doktorski program akademske inštitucije,

-          zaposliti pri obeh ali pri enem od glavnih partnerjev,

-          delati vsaj 50% svojega delovnega èasa v privatnem sektorju,

-          imeti pri vsakem partnerju enega mentorja.

 

2.       Inovativen doktorski program: prijavitelj je ena organizacija iz države èlanice EU ali pridružene èlanice, ki ima vzpostavljeno mrežo pridruženih partnerjev (ki lahko sodelujejo v doktorskem programu in sodelujejo pri usposabljanju mladih raziskovalcev). Prijavitelj mora biti univerza ali raziskovalna organizacija, ki izvaja inovativni doktorski program, ki zagotavlja kvalitetno mednarodno, interdisciplinarno in intersektorsko usposabljanje mladih raziskovalcev.

 

V obeh primerih so na voljo zelo solidna sredstva za zaposlitev raziskovalcev, njihovo mobilnost, za stroške raziskovalnega dela, kot tudi za stroške prijavitelja oziroma gostujoèe organizacije za upravljanje projekta.

 

Rok za prijavo projektov je 22.november,2012.

 

Lep pozdrav,

 

Staška Mrak Jamnik

 

 

 

 

mag. Staška Mrak Jamnik

Pomoènik glavnega tajnika

Vodja univerzitetne službe za evropske projekte

Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana,

URL: www.uni-lj.si

T: +386 1 2418 532, E: Staska.Mrak-Jamnik@uni-lj.si