Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Zagovor seminarja - MATJAŽ ČEBRON

18.09.2012


O B V E S T I L O

 

 

 

V torek, 18. 9.  2012 ob 12.00 uri bo kandidat

 

 

Matjaž Èebron, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Vpliv gostote dislokacij na mejo plastiènega teèenja

 

 

mentor: prof.dr. Franc Kosel

 

 

komisija:   prof.dr. Franc Kosel,

prof.dr. Janez Kopaè,

prof.dr. Boris Štok

 

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.