Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Zagovor seminarja - URBAN TOMC

10.09.2012


O B V E S T I L O

 

 

 

 

V ponedeljek, 10. 9. 2012 ob 10.00 uri bo kandidat

 

 

Urban Tomc, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Zasnova numeriènega modela veèslojnega aktivnega magneto-kaloriènega regeneratorja

 

 

mentor:     doc.dr. Andrej Kitanovski

 

 

komisija:  

- doc.dr. Andrej Kitanovski,

- prof.dr. Iztok Golobiè,

- prof.dr. Dušan Fefer (UL, FE)

 

 

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.