Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Predstavitev dr. teme - ŠPELA BOLKA

25.09.2012


O B V E S T I L O

 

 

 

V torek, 25. 9. 2012 ob 9.00 uri bo

 

 

ŠPELA BOLKA

 

 

javno predstavila doktorsko temo z naslovom:

 

Dinamièni vplivi pri štancanju ploèevine

 

 

 

Mentor:       prof. dr. Miha Boltežar           

Somentor:   doc. dr. Janko Slaviè

 

 

 

Komisija:

 

-      prof. dr. Miha Boltežar

-      doc. dr. Janko Slaviè

-      prof. dr. Franc Kosel

-      prof. dr. Karl Kuzman

-      prof. dr. Jože Korelc (UL, FGG)

 

 

 

Predstavitev bo v predavalnici II/3-B.

 

Zagovor seminarja - BLAŽ ŠTEFE

24.09.2012


O B V E S T I L O

 

 

 

 

V ponedeljek, 24. 9. 2012 ob 16.00 uri bo kandidat

 

 

Blaž Štefe, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Montaža statorja kolesnega elektromotorja s kompaktnim polifaznim valovitim navitjem

 

 

mentor:     izr.prof.dr. Niko Herakoviè

 

 

komisija:  

izr.prof.dr. Niko Herakoviè,

prof.dr. Janez Diaci,

izr.prof.dr. Ivan Bajsiæ

 

 

Zagovor bo v predavalnici II/3-A.

 

Zagovor seminarja - MIHA PIPAN

24.09.2012


O B V E S T I L O

 

 

 

 

V ponedeljek, 24. 9. 2012 ob 15.00 uri bo kandidat

 

 

Miha Pipan, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Opredelitev mehanskih mišic za robotski manipulator

 

 

mentor:     izr.prof.dr. Niko Herakoviè

 

 

komisija:  

izr.prof.dr. Niko Herakoviè,

prof.dr. Janez Diaci,

izr.prof.dr. Ivan Bajsiæ

 

 

Zagovor bo v predavalnici II/3-A.

 

Zagovor seminarja - PAVEL TOMŠIČ

19.09.2012


O B V E S T I L O

 

 

 

V sredo, 19. 9. 2012 ob 8.00 uri bo kandidat

 

 

Pavel Tomšiè, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Optimizacija togo povezanih elementov konstrukcije z uporabo evolucijske konstrukcijske optimizacije (ESO)

 

 

mentor: prof.dr. Jožef Duhovnik

 

 

 

komisija:  

prof.dr. Jožef Duhovnik

izr.prof.dr. Janez Kramar

 

 

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

Zagovor seminarja - MITJA FRANKO

19.09.2012


O B V E S T I L O

 

 

 

 

V sredo, 19. 9. 2012 ob 10.00 uri bo kandidat

 

 

Mitja Franko, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Napovedovanje zanesljivosti izdelkov z numeriènimi metodami

 

 

mentor:     prof.dr. Marko Nagode

somentor:  prof.dr. Matija Fajdiga

 

 

komisija:  

- prof.dr. Marko Nagode,

- prof.dr. Matija Fajdiga in

- izr.prof.dr. Mihael Perman

 

 

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

Predstavitve dr. tem na štud. programu - VARSTVO OKOLJA

18.09.2012


Glej prilogo!

Zagovor seminarja - JURE JERINA

18.09.2012


O B V E S T I L O

 

 

 

V torek, 18. 9. 2012 s prièetkom ob 9.30 uri bo kandidat

 

 

Jure Jerina, univ.dipl.inž. zagovarjal

 

 

prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

Tribološke lastnosti površin v procesih masivnega preoblikovanja pri povišanih temperaturah

 

drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

Naprava za tribološko preizkušanje pri povišanih temperaturah

 

 

mentor:     prof.dr. Mitjan Kalin

somentor:  izr.prof.dr. Bojan Podgornik

 

 

komisija:  

prof.dr. Mitjan Kalin,

izr.prof.dr. Bojan Podgornik,

izr.prof.dr. Ivan Bajsiæ in

prof.dr. Karl Kuzman

 

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

Zagovor seminarja - DEJAN POLJANEC

18.09.2012


O B V E S T I L O

 

 

 

 

V torek, 18. 9. 2012 ob 8.30 uri bo kandidat

 

 

Dejan Poljanec, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Tribološke lastnosti drsnih elektriènih kontaktov

 

 

 

mentor:     prof.dr. Mitjan Kalin

 

 

komisija:  

- prof.dr. Mitjan Kalin in

- prof.dr. Iztok Golobiè  

 

 

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

 

 

Predstavitev dr. teme - PAVEL TOMŠIČ

17.09.2012


O B V E S T I L O

 

 

 

V ponedeljek, 17. 9. 2012 ob 11.00 uri bo

 

 

PAVEL TOMŠIÈ

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Topološka optimizacija mrežnih jeklenih struktur z uporabo evolucijske optimizacije

 

 

 

Mentor:       prof. dr. Jožef Duhovnik

 

 

 

Komisija:

 

-          prof. dr. Jožef Duhovnik

-          prof. dr. Franc Kosel

-          izr. prof. dr. Janez Kramar

-          doc. dr. Leon Kos

-          prof. dr. Darko Beg (UL, FGG)

 

 

 

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.

Predstavitev doktorske teme - ALEŠ GOSAR

16.06.2011


 V ponedeljek, 20. 6. 2011 ob  10.30  uri bo

 

 

Aleš Gosar, univ.dipl.inž.

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Simuliranje poškodbenih stanj s prostorskimi prandtlovimi operatorji

 

 

 

Mentor: prof.dr. Marko Nagode

So-mentor: prof.dr. Matija Fajdiga

 

 

 

Komisija:  

 

prof.dr. Marko Nagode (mentor)

prof.dr. Matija Fajdiga (so-mentor)

prof.dr. Franc Kosel

prof.dr. Boris Štok

prof.dr. Zoran Ren (UM, FS)

 

 

 

Predstavitev bo v Leskovarjevi sobi.