Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Predstavitev dr. teme - ŠPELA BOLKA

25.09.2012


O B V E S T I L O

 

 

 

V torek, 25. 9. 2012 ob 9.00 uri bo

 

 

ŠPELA BOLKA

 

 

javno predstavila doktorsko temo z naslovom:

 

Dinamièni vplivi pri štancanju ploèevine

 

 

 

Mentor:       prof. dr. Miha Boltežar           

Somentor:   doc. dr. Janko Slaviè

 

 

 

Komisija:

 

-      prof. dr. Miha Boltežar

-      doc. dr. Janko Slaviè

-      prof. dr. Franc Kosel

-      prof. dr. Karl Kuzman

-      prof. dr. Jože Korelc (UL, FGG)

 

 

 

Predstavitev bo v predavalnici II/3-B.