Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Zagovor seminarja - MITJA FRANKO

19.09.2012


O B V E S T I L O

 

 

 

 

V sredo, 19. 9. 2012 ob 10.00 uri bo kandidat

 

 

Mitja Franko, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Napovedovanje zanesljivosti izdelkov z numeriènimi metodami

 

 

mentor:     prof.dr. Marko Nagode

somentor:  prof.dr. Matija Fajdiga

 

 

komisija:  

- prof.dr. Marko Nagode,

- prof.dr. Matija Fajdiga in

- izr.prof.dr. Mihael Perman

 

 

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.