Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Zagovor seminarja - JURE JERINA

18.09.2012


O B V E S T I L O

 

 

 

V torek, 18. 9. 2012 s prièetkom ob 9.30 uri bo kandidat

 

 

Jure Jerina, univ.dipl.inž. zagovarjal

 

 

prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

Tribološke lastnosti površin v procesih masivnega preoblikovanja pri povišanih temperaturah

 

drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

Naprava za tribološko preizkušanje pri povišanih temperaturah

 

 

mentor:     prof.dr. Mitjan Kalin

somentor:  izr.prof.dr. Bojan Podgornik

 

 

komisija:  

prof.dr. Mitjan Kalin,

izr.prof.dr. Bojan Podgornik,

izr.prof.dr. Ivan Bajsiæ in

prof.dr. Karl Kuzman

 

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.