Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Zagovor seminarja - MIHA PIPAN

24.09.2012


O B V E S T I L O

 

 

 

 

V ponedeljek, 24. 9. 2012 ob 15.00 uri bo kandidat

 

 

Miha Pipan, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Opredelitev mehanskih mišic za robotski manipulator

 

 

mentor:     izr.prof.dr. Niko Herakoviè

 

 

komisija:  

izr.prof.dr. Niko Herakoviè,

prof.dr. Janez Diaci,

izr.prof.dr. Ivan Bajsiæ

 

 

Zagovor bo v predavalnici II/3-A.