Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Zagovor seminarja - ANŽE ČELIK

09.10.2012


O B V E S T I L O

 

 

 

 

V torek, 9. 10. 2012 ob 12.00 uri bo kandidat

 

 

Anže Èelik, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na podiplomskem študiju z naslovom:

 

Možnosti identifikacije utrjevalnih lastnosti elasto-plastiènega gradiva na osnovi torzijskega obremenjevanja

 

 

mentor:     prof.dr. Boris Štok

 

 

komisija:   prof.dr. Boris Štok

                prof.dr. Marko Nagode

 

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

Zagovor seminarja - ANŽE ČELIK

08.10.2012


O B V E S T I L O

 

 

 

 

V ponedeljek, 8. 10. 2012 ob 12.00 uri bo kandidat

 

 

Anže Èelik, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na podiplomskem študiju z naslovom:

 

Napetostno-deformacijski odziv elasto-plastiènega gradiva pri cikliènem torzijskem obremenjevanju

 

 

mentor:     prof.dr. Boris Štok

 

 

komisija:   prof.dr. Boris Štok

                prof.dr. Franc Kosel

 

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

Zagovor seminarja - MARKO ŠIMIC

08.10.2012


O B V E S T I L O

 

 

 

 

V ponedeljek, 8. 10. 2012 ob 11.00 uri bo kandidat

 

 

Marko Šimic, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Modeliranje in razvoj hidravliènega preklopnega piezoventila

 

 

mentor:     izr.prof.dr. Niko Herakoviè

so-mentor: prof.dr. Karl Kuzman

 

 

komisija:   izr.prof.dr. Niko Herakoviè

                prof.dr. Karl Kuzman

                prof.dr. Alojzij Sluga

 

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

Zagovor seminarja - TILEN THALER

28.09.2012


O B V E S T I L O

 

 

 

V petek, 28. 9. 2012 ob 10.00 uri bo kandidat

 

 

Tilen Thaler, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Eksperimentalno mesto in uvodna karakterizacija procesa žaganja na horizontalni dvostebrni traèni žagi

 

 

mentor:     prof.dr. Edvard Govekar

so-mentor: prof.dr. Janez Kopaè

 

 

komisija:  

prof.dr. Edvard Govekar,

prof.dr. Janez Kopaè in

doc.dr. Primož Potoènik

 

 

Zagovor bo v predavalnici II/3-B.

 

Zagovor seminarja - dodatna obveznost - ANŽE SITAR

26.09.2012


O B V E S T I L O

 

 

 

 

V sredo, 26. 9. 2012 ob 13.30 uri bo kandidat

 

 

Anže Sitar, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal seminar kot dodatno obveznost na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Izboljšan prenos toplote pri vrenju v mikrokanalih

 

 

mentor:     prof.dr. Iztok Golobiè

 

 

komisija:  

prof.dr. Iztok Golobiè

izr.prof.dr. Ivan Bajsiæ

 

 

Zagovor bo v predavalnici II/3-B.

Zagovor seminarja - JANEZ MANDELJ

26.09.2012


O B V E S T I L O

 

 

 

 

V sredo, 26. 9. 2012 ob 12.30 uri bo kandidat

 

 

Janez Mandelj, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Identifikacija možnih ukrepov za izboljšanje energijske uèinkovitosti delovanja klimatskih sistemov

 

 

mentor:     prof.dr. Vincenc Butala

so-mentor: doc.dr. Matjaž Prek

 

 

komisija:   prof.dr. Vincenc Butala,

doc.dr. Matjaž Prek in

izr.prof.dr. Ivan Bajsiæ

 

 

Zagovor bo v predavalnici III/3-A.

 

Zagovor seminarja - UROŠ POGAČNIK

25.09.2012


O B V E S T I L O

 

 

 

V torek, 25. 9.  2012 ob 11.00 uri bo kandidat

 

 

Uroš Pogaènik, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na podiplomskem študiju z naslovom:

 

Analiza vpliva parametrov predelave termoplasta na konène dimenzije embalaže za farmacijo

 

 

mentor: prof.dr. Janez Kopaè

 

 

komisija:  

prof.dr. Janez Kopaè in

prof.dr. Jožef Duhovnik

 

 

Zagovor bo v predavalnici III/3-A.

Zagovor seminarja - ENEJA OSTERMAN

24.09.2012


O B V E S T I L O

 

 

 

V ponedeljek, 24. 9.  2012 ob 9.30 uri bo kandidatka

 

 

Eneja Osterman, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjala prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Prezraèevalne naprave z latentnimi hranilniki toplote

 

 

mentor: prof.dr. Vincenc Butala

so-mentor: doc.dr. Uroš Stritih

 

 

komisija:  

prof.dr. Vincenc Butala,

doc.dr. Uroš Stritih in

prof.dr. Iztok Golobiè

 

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

Zagovor seminarja - ROK LACKO

21.09.2012


V petek, 21. 9. 2012 ob 9.00 uri bo kandidat

 

 

Rok Lacko, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Vodikove tehnologije v napredni energijski oskrbi

 

 

mentor:     prof.dr. Mihael Sekavènik

 

 

komisija:  

prof.dr. Mihael Sekavènik,

prof.dr. Branko Širok

 

  

Zagovor bo v predavalnici II/3-B.

 

 

Zagovor seminarja - ALEXANDRA AULOVA

20.09.2012


O B V E S T I L O

 

 

 

V èetrtek, 20. 9.  2012 ob 9.30 uri bo kandidatka

 

 

Alexandra Aulova, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjala prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Using Neural Networks for Modelling of Dissipative Processes

 

 

mentor: prof.dr. Igor Emri

 

 

komisija:  

prof. dr. Igor Emri

prof. dr. Edvard Govekar

izr.prof. dr. Mihael Perman

doc. dr. Primož Podržaj      

 

 

Zagovor bo v predavalnici II/3-A in bo potekal v angleškem jeziku.

 

 

 

Predstavitev doktorske teme - ROK SIMIČ

16.06.2011


V èetrtek, 23. 6. 2011 ob  9.00  uri bo

 

 

Rok Simiè, univ.dipl.fiz.

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Nanotribologija kemijsko in fizikalno aktivnih aditivov na DLC prevlekah

 

 

 

Mentor:     prof.dr. Mitjan Kalin

 

 

Komisija:  

 

prof.dr. Mitjan Kalin

prof.dr. Janez Možina

prof.dr. Maja Remškar (IJS)

 

  

 

Predstavitev bo v prostorih Centra za tribologijo in tehnièno diagnostiko, Bogišièeva 8, Ljubljana.