Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Zagovor seminarja - UROŠ POGAČNIK

25.09.2012


O B V E S T I L O

 

 

 

V torek, 25. 9.  2012 ob 11.00 uri bo kandidat

 

 

Uroš Pogaènik, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na podiplomskem študiju z naslovom:

 

Analiza vpliva parametrov predelave termoplasta na konène dimenzije embalaže za farmacijo

 

 

mentor: prof.dr. Janez Kopaè

 

 

komisija:  

prof.dr. Janez Kopaè in

prof.dr. Jožef Duhovnik

 

 

Zagovor bo v predavalnici III/3-A.