Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Zagovor seminarja - ALEXANDRA AULOVA

20.09.2012


O B V E S T I L O

 

 

 

V èetrtek, 20. 9.  2012 ob 9.30 uri bo kandidatka

 

 

Alexandra Aulova, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjala prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Using Neural Networks for Modelling of Dissipative Processes

 

 

mentor: prof.dr. Igor Emri

 

 

komisija:  

prof. dr. Igor Emri

prof. dr. Edvard Govekar

izr.prof. dr. Mihael Perman

doc. dr. Primož Podržaj      

 

 

Zagovor bo v predavalnici II/3-A in bo potekal v angleškem jeziku.