Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Zagovor seminarja - ENEJA OSTERMAN

24.09.2012


O B V E S T I L O

 

 

 

V ponedeljek, 24. 9.  2012 ob 9.30 uri bo kandidatka

 

 

Eneja Osterman, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjala prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Prezraèevalne naprave z latentnimi hranilniki toplote

 

 

mentor: prof.dr. Vincenc Butala

so-mentor: doc.dr. Uroš Stritih

 

 

komisija:  

prof.dr. Vincenc Butala,

doc.dr. Uroš Stritih in

prof.dr. Iztok Golobiè

 

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.