Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Zagovor seminarja - JANEZ MANDELJ

26.09.2012


O B V E S T I L O

 

 

 

 

V sredo, 26. 9. 2012 ob 12.30 uri bo kandidat

 

 

Janez Mandelj, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Identifikacija možnih ukrepov za izboljšanje energijske uèinkovitosti delovanja klimatskih sistemov

 

 

mentor:     prof.dr. Vincenc Butala

so-mentor: doc.dr. Matjaž Prek

 

 

komisija:   prof.dr. Vincenc Butala,

doc.dr. Matjaž Prek in

izr.prof.dr. Ivan Bajsiæ

 

 

Zagovor bo v predavalnici III/3-A.