Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Zagovor seminarja - TILEN THALER

28.09.2012


O B V E S T I L O

 

 

 

V petek, 28. 9. 2012 ob 10.00 uri bo kandidat

 

 

Tilen Thaler, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Eksperimentalno mesto in uvodna karakterizacija procesa žaganja na horizontalni dvostebrni traèni žagi

 

 

mentor:     prof.dr. Edvard Govekar

so-mentor: prof.dr. Janez Kopaè

 

 

komisija:  

prof.dr. Edvard Govekar,

prof.dr. Janez Kopaè in

doc.dr. Primož Potoènik

 

 

Zagovor bo v predavalnici II/3-B.