Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Zagovor seminarja - ANŽE ČELIK

08.10.2012


O B V E S T I L O

 

 

 

 

V ponedeljek, 8. 10. 2012 ob 12.00 uri bo kandidat

 

 

Anže Èelik, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na podiplomskem študiju z naslovom:

 

Napetostno-deformacijski odziv elasto-plastiènega gradiva pri cikliènem torzijskem obremenjevanju

 

 

mentor:     prof.dr. Boris Štok

 

 

komisija:   prof.dr. Boris Štok

                prof.dr. Franc Kosel

 

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.