Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Predstavitev dr. teme - MATEJ MILAVEC

13.11.2012


O B V E S T I L O

 

 

V sredo, 21.11.2012 ob 13.00 uri bo

 

 

MATEJ MILAVEC

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Turbulentna disipacija  energije v elementih pretoènega trakta turbinskih strojev

 

 

 

Mentor:       prof. dr. Branko Širok             

Somentor:   izr. prof. dr. Marko Hoèevar

 

 

 

Komisija:

 

-      prof. dr. Branko Širok

-      izr. prof. dr. Marko Hoèevar

-      izr. prof. dr. Ivan Bajsiæ

-      prof. dr. Matjaž Hriberšek (UM, FS) 

nadomešèa prodekan, izr.prof.dr. Mihael Sekavènik

 

 

 

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.

Zagovor seminarja - KLEMEN DUHOVNIK

07.11.2012


O B V E S T I L O

 

 

 

 

V sredo, 7. novembra 2012 ob 9.00 uri bo kandidat

 

 

Klemen Duhovnik, dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar specialistiènega študija z naslovom:

 

Projektno vodenje soèasnega osvajanja investicijskega objekta

 

 

mentor:      prof.dr. Marko Starbek

 

 

 

komisija:     prof.dr. Marko Starbek

izr.prof.dr. Peter Butala

                   izr.prof.dr. Roman Žavbi

 

                  

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

Zagovor seminarja - MARKO ŠIMIC

29.10.2012


O B V E S T I L O

 

 

 

 

V ponedeljek, 29. 10. 2012 ob 11.00 uri bo kandidat

 

 

Marko Šimic, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Modeliranje in razvoj hidravliènega preklopnega piezoventila

 

 

mentor:     izr.prof.dr. Niko Herakoviè

so-mentor: prof.dr. Karl Kuzman

 

 

komisija:  

izr.prof.dr. Niko Herakoviè

prof.dr. Karl Kuzman (nadomešèal dekan, prof.dr. Jožef Duhovnik)

prof.dr. Alojzij Sluga

 

 

Zagovor bo v predavalnici II/3-B.

 

 

Predavanja iz Nevronskih mrež

26.10.2012


Študentje III stopnje študija FS, ki bi v zimskem semestru 12/13 želeli poslušati  in opravljati izpit pri predmetu Nevronske mreže naprošamo,  da zaradi organizacije in izvedbe  predavanj to sporoèijo do torka 23.10.2012 na naslov: edvard.govekar@fs.uni-lj.si

 

-------------------------------------------------------

Prof. dr. Edvard Govekar

Predstojnik katedre za sinergetiko

Fakulteta za strojništvo

Aškerèeva cesta 6

1000 Ljubljana

Tel: 01 4771 606, Fax: 01 4771 651

 

Zagovor seminarja - ANDREJ PIRC

25.10.2012


O B V E S T I L O

 

 

 

V petek, 26. 10. 2012 ob 12.00 uri bo kandidat

 

 

Andrej Pirc, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Aktivna energetska omrežja s sistemi SPTE in vodikovimi tehnologijami

 

 

mentor: izr.prof.dr. Mihael Sekavènik

 

 

 

komisija:   izr.prof.dr. Mihael Sekavènik,

izr.prof.dr. Andrej Senegaènik in

prof.dr. Alojz Poredoš

 

 

 

Zagovor bo v predavalnici II/2.

 

 

 

                                                             

Zagovor seminarja - JAKA KLEMENC

23.10.2012


O B V E S T I L O

 

 

 

 

V torek, 23. 10. 2012 ob 12.00 uri bo kandidat

 

 

Jaka Klemenc, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Analiza tlaènih propagacij v izpušem sistemu motorja z notranjim zgorevanjem

 

 

mentor:     prof.dr. Franc Kosel

 

 

komisija:   prof.dr. Franc Kosel,

prof.dr. Iztok Žun in  

doc.dr. Viktor Šajn

 

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

 

 

 

 

 

Zagovor seminarja - MAŠA ZALAZNIK

23.10.2012


V torek, 23. 10. 2012 ob 9.00 uri bo kandidatka

 

 

Maša Zalaznik, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjala prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Tribološke lastnostni PEEK-a in njegovih kompozitov

 

 

mentor:     prof.dr. Mitjan Kalin

 

 

komisija:  

prof.dr. Mitjan Kalin,

prof.dr. Jožef Vižintin in

doc.dr. Saša Novak Krmpotiè (MPŠ IJS)

 

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

Predstavitev dr. teme - ANŽE SITAR

18.10.2012


O B V E S T I L O

 

 

 

V èetrtek, 18. 10. 2012 ob 11.00 uri bo

 

 

ANŽE SITAR

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Izboljšan prenos toplote pri vrenju v mikrokanalih

 

 

 

Mentor:       prof. dr. Iztok Golobiè

 

 

 

 

Komisija:

 

·           prof. dr. Iztok Golobiè

·           prof. dr. Alojz Poredoš

·           prof. dr. Iztok Žun

·           izr. prof. dr. Ivan Bajsiæ

·           prof. dr. Igor Plazl (UL, FKKT)

 

 

 

Predstavitev bo v DS-N1.

Spoznavno srečanje dr. študentov

09.10.2012


Spoznavno sreèanje doktorskih študentov

Društvo mladih raziskovalcev Slovenije (DMRS) vabi vse doktorske študente na družabno sreèanje, ki bo v sredo, 17. 10. 2012, ob 19. uriv bowling centru Gladiator (zabavišèni center Arena - BTC). Udeležba na dogodku je brezplaèna, prosimo pa, da svojo udeležbo predhodno potrdite preko spletnega obrazca (http://goo.gl/ZeMG2). 

Prijave zbiramo do torka, 16. 10. 2012, oz. do zapolnitve prostih mest.

Vljudno vabljeni!

Priloge:
Predstavitev DMRS

Predstavitev doktorske teme - JANEZ KOGOVŠEK

16.06.2011


V ponedeljek, 27. 6. 2011 ob  11.00  uri bo

 

 

Janez Kogovšek, univ.dipl.inž.

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Tribološki uèinki nanodelcev v mazivih

 

 

 

Mentor: prof.dr. Mitjan Kalin

So-mentor: prof.dr. Maja Remškar (IJS)

 

 

Komisija:  

 

prof.dr. Mitjan Kalin 

prof.dr. Maja Remškar (IJS)

izr.prof.dr. Ivan Bajsiæ

doc.dr. Saša Novak – Krmpotiè (IJS)

 

 

 

Predstavitev bo v prostorih Centra za tribologijo in tehnièno diagnostiko, Bogišièeva 8, Ljubljana.