Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Predstavitev dr. teme - ANŽE SITAR

18.10.2012


O B V E S T I L O

 

 

 

V èetrtek, 18. 10. 2012 ob 11.00 uri bo

 

 

ANŽE SITAR

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Izboljšan prenos toplote pri vrenju v mikrokanalih

 

 

 

Mentor:       prof. dr. Iztok Golobiè

 

 

 

 

Komisija:

 

·           prof. dr. Iztok Golobiè

·           prof. dr. Alojz Poredoš

·           prof. dr. Iztok Žun

·           izr. prof. dr. Ivan Bajsiæ

·           prof. dr. Igor Plazl (UL, FKKT)

 

 

 

Predstavitev bo v DS-N1.