Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Zagovor seminarja - MARKO ŠIMIC

29.10.2012


O B V E S T I L O

 

 

 

 

V ponedeljek, 29. 10. 2012 ob 11.00 uri bo kandidat

 

 

Marko Šimic, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Modeliranje in razvoj hidravliènega preklopnega piezoventila

 

 

mentor:     izr.prof.dr. Niko Herakoviè

so-mentor: prof.dr. Karl Kuzman

 

 

komisija:  

izr.prof.dr. Niko Herakoviè

prof.dr. Karl Kuzman (nadomešèal dekan, prof.dr. Jožef Duhovnik)

prof.dr. Alojzij Sluga

 

 

Zagovor bo v predavalnici II/3-B.