Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Predstavitev dr. teme - BLAŽ ŠTEFE

06.11.2013


O B V E S T I L O

 

 

 

V sredo, 6. 11. 2013 ob 12.00 uri bo

 

 

BLAŽ ŠTEFE

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Doloèevanje zanesljivosti sinhronskega motorja s trajnimi magneti v odvisnosti od postopka navijanja

 

  

Mentor:       doc. dr. Marjan Jenko            

Somentor:   prof. dr. Drago Dolinar (UM, FERI)

  

 

Komisija:

 

-      doc. dr. Marjan Jenko

-      prof. dr. Drago Dolinar (UM, FERI)

-      prof. dr. Janez Diaci

-      prof. dr. Marko Starbek

 

  

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.

 

 

 Vabljeni!

Zagovor seminarja - GREGOR JUS

23.10.2013


V sredo, 23. 10. 2013 ob 11.00 uri bo kandidat

 

 

Gregor Jus, univ.dipl.ekon.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Skupna uèinkovitost opreme in hitra menjava orodij

 

 

mentor:     prof.dr. Marko Starbek

 

 

komisija:   prof.dr. Marko Starbek,

prof.dr. Mirko Sokoviæ in

izr.prof.dr. Janez Kušar

 

 

Zagovor bo v predavalnici DS-N1.

 

 

 

Vabljeni!

 

 

 

 

NOVO - Zagovor seminarja - IGOR PETROVIĆ

23.10.2013


V sredo, 23. 10. 2013 ob 12.45 uri bo kandidat

 

 

Igor Petroviæ, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Aerodinamske karakteristike membranskega aeroprofila

 

 

mentor: prof.dr. Franc Kosel

 

 

komisija:  

prof.dr. Franc Kosel

izr.prof.dr. Jože Petrišiè

prof.dr. Iztok Žun

prof.dr. Matjaž Èetina (UL, FGG)

  

Zagovor bo v predavalnici I/7.

 

 

Vabljeni!

Vabilo na skupni sestanek - vpisani v 1. letnik 2013/14 + mentorji

22.10.2013


VABILO

 

na skupni sestanek z mentorji in vpisanimi kandidati v 1. letnik doktorskega študijskega programa – III. stopnje, ki bo 

 

v torek, 22. oktobra 2013 ob 16.00 uri v predavalnici II/4

 

Vljudno prosimo, da se sestanka udeležite.

 

 

Vabljeni!

 

 

 

Prof.dr. Mitjan Kalin,

prodekan za pedagoško dejavnost

II. in III. stopnje

 

Spoznavno srečanje doktorskih študentov

16.10.2013


Spoznavno sreèanje doktorskih študentov

 

Društvo mladih raziskovalcev Slovenije (DMRS) vabi vse doktorske študente na družabno sreèanje, ki bo v èetrtek, 24. 10. 2013, ob 19. uriv bowling centru Gladiator (zabavišèni center Arena - BTC).

Prijave zbiramo preko spletnega obrazca na spletni strani DMRS: http://www.dmrs.si/spoznavno-srecanje-doktorskih-studentov-2013/

Prijave zbiramo do srede, 23. 10. 2013, oz. do zapolnitve prostih mest.

 

Vljudno vabljeni!

Zagovor seminarja - MARKO LANGERHOLC

01.10.2013


O B V E S T I L O

 

 

 

V torek, 1. 10. 2013 ob 10.00 uri bo kandidat

 

 

mag. Marijo Telenta

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Flow over Wind Barrier: Experimental and numerical investigation)

(SLO: Pretok preko vetrovne zašèite: Eksperimentalna in numerièna raziskava)

 

 

mentor:     prof.dr. Jožef Duhovnik

somentor:  prof.dr. Ivan Prebil

 

 

komisija:  

prof.dr. Jožef Duhovnik,

prof.dr. Ivan Prebil,

prof.dr. Boris Štok,

prof.dr. Iztok Žun

 

 

Zagovor bo potekal v angleškem jeziku v Leskovarjevi sobi.

 

 

Vabljeni!

 

 

Zagovor seminarja - MARKO POGAČAR

27.09.2013


O B V E S T I L O

 

 

 

V petek, 27. 9. 2013 ob 11.15 uri bo kandidat

 

 

Marko Pogaèar, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Razvoj krmiljenja laserskega mikroobdelovalnega procesa

 

 

mentor:     doc.dr. Matija Jezeršek

 

 

komisija:  

doc.dr. Matija Jezeršek,

prof.dr. Janez Možina,

prof.dr. Slavko Amon (UL, FE)

 

 

Zagovor bo v predavalnici III/3-A.

 

 

Vabljeni!

Zagovor seminarja - URBAN POTOČNIK

26.09.2013


O B V E S T I L O

 

 

 

V èetrtek, 26. 9. 2013 ob 11.00 uri bo kandidat

 

 

Urban Potoènik, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Uporaba metod in orodij za naèrtovanje proizvodnih procesov naprednih mehatronskih sklopov

 

 

mentor:     izr.prof.dr. Jože Tavèar

somentor:  prof.dr. Jožef Duhovnik

 

 

komisija:   izr.prof.dr. Jože Tavèar,

prof.dr. Jožef Duhovnik,

prof.dr. Marko Starbek

       

 

 

Zagovor bo v predavalnici III/3-B.

 

 

Vabljeni!

 

 

Zagovor seminarja - ALEXANDER KUZNETSOV

26.09.2013


O B V E S T I L O

 

 

 

V èetrtek, 26. 9. 2013 ob 10.00 uri bo kandidat

 

 

Alexander Kuznetsov, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Experimental Optimization of Annular Laser Drop on Demand Generation

(SLO: Eksperimetalna optimizacija nadzorovanega tvorjenja kapljice s kolobarjastim laserskim žarkom)

 

 

mentor:     prof.dr. Edvard Govekar

 

 

komisija:  

prof.dr. Edvard Govekar

prof.dr. Janez Diaci

izr.prof.dr. Ivan Bajsiæ

doc.dr. Primož Podržaj

 

 

Zagovor bo potekal v angleškem jeziku v predavalnici III/3-A.

 

 

Vabljeni!

 

 

 

Zagovor seminarja - EMINA KARIŠIK

25.09.2013


O B V E S T I L O

 

 

 

V sredo, 25. 9. 2013 ob 8.15 uri bo kandidatka

 

 

Emina Karišik, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjala drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Naèrt eksperimentalnega raziskovanja za optimizacijo procesa biološke predobdelave impregniranega odpadnega lesa kot goriva

 

 

 

mentor:     prof.dr. Vincenc Butala

somentor:  prof.dr. Franc Pohleven (UL, BF)

 

 

komisija:  

prof.dr. Vincenc Butala

prof.dr. Branko Širok

izr.prof.dr. Miha Humar (UL, BF)

 

 

 

Zagovor bo v predavalnici III/3-A.

 

 

Vabljeni!

 

Zagovor seminarja - TILEN THALER

25.09.2013


O B V E S T I L O

 

 

 

 

V sredo, 25. 9. 2013 ob 10.00 uri bo kandidat

 

 

Tilen Thaler, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Karakterizacija drdranja pri procesu odrezavanja na dvostebrni horizontalni traèni žagi

 

 

mentor:     prof.dr. Edvard Govekar

somentor:  prof.dr. Janez Kopaè

 

 

komisija:  

prof.dr. Edvard Govekar,

prof.dr. Janez Kopaè in

doc.dr. Primož Potoènik

 

 

Zagovor bo v predavalnici IV/3-A.

 

 

Vabljeni!

 

 

Zagovor seminarja - UROŠ PROSO

24.09.2013


O B V E S T I L O

 

 

 

V torek, 24. 9. 2013 ob 10.00 uri bo kandidat

 

 

Uroš Proso, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Pregled optimizacijskih metod v strukturni dinamiki

 

 

mentor:     prof.dr. Miha Boltežar

 

 

komisija:  

prof.dr. Miha Boltežar

prof.dr. Franc Kosel

izr.prof.dr. Ivan Bajsiæ

 

 

Zagovor bo v predavalnici IV/3-A.

 

 

Vabljeni! 

Zagovor seminarja - MATIJA BRUMAT

24.09.2013


O B V E S T I L O

 

 

 

V torek, 24. 9. 2013 ob 9.00 uri bo kandidat

 

 

Matija Brumat, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Direktne metode identifikacije dušenja

 

 

mentor:     prof.dr. Miha Boltežar

 

 

komisija:  

prof.dr. Miha Boltežar

prof.dr. Franc Kosel

izr.prof.dr. Ivan Bajsiæ

 

 

Zagovor bo v predavalnici IV/3-A.

 

 

Vabljeni!

Zagovor seminarja - GORAZD KRESE

23.09.2013


V ponedeljek, 23. 9. 2013 ob 9.00 uri bo kandidat

 

 

Gorazd Krese, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Neparametrièno  modeliranje meteorološke pogojene rabe energije stavb

 

 

mentor:     prof.dr. Vincenc Butala

somentor: doc.dr. Matjaž Prek

 

 

komisija:  

prof.dr. Vincenc Butala,

doc.dr. Matjaž Prek,

prof.dr. Edvard Govekar in

prof.dr. Alojz Poredoš

 

 

Zagovor bo v predavalnici III/3-B.

 

 

Vabljeni!

Zagovor seminarja - MATEJ BIČEK

23.09.2013


O B V E S T I L O

 

 

 

V ponedeljek, 23. 9. 2013 ob 14.00 uri bo kandidat

 

 

Matej Bièek, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Uporaba obèutljivostne analize pri snovanju kolesnih elektromotorjev

 

 

mentor:     doc.dr. Samo Zupan

 

 

komisija:  

doc.dr. Samo Zupan,

doc.dr. Joško Valentinèiè,

prof.dr. Ivan Prebil (nadomešèa: izr.prof.dr. Robert Kunc)

prof.dr. Karl Kuzman

 

 

Zagovor bo v predavalnici III/3-A.

 

 

 

Vabljeni!

 

 

Zagovor seminarja - TOMAŽ ŠUKLJE

20.09.2013


V petek, 20. 9. 2013 ob 8.00 uri bo kandidat

 

 

Tomaž Šuklje, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Raziskava toplotnega odziva ozelenjenih fasad v naravnem okolju

 

 

mentor:     prof.dr. Sašo Medved

somentor:  doc.dr. Ciril Arkar

 

 

komisija:  

prof.dr. Sašo Medved

doc.dr. Ciril Arkar

prof.dr. Alojz Poredoš

prof.dr. Iztok Golobiè

 

 

Zagovor bo v predavalnici DS/P-1.

 

 

 

Vabljeni! 

Zagovor seminarja - ENEJA OSTERMAN

20.09.2013


V petek, 20. 9.  2013 ob 10.00 uri bo kandidatka

 

 

Eneja Osterman, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjala drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Eksperimentalne in numeriène raziskave latentnega hranilnika toplote

 

 

mentor:     prof.dr. Vincenc Butala

somentor:  doc.dr. Uroš Stritih

 

 

komisija:  

prof.dr. Vincenc Butala,

doc.dr. Uroš Stritih in

prof.dr. Iztok Golobiè

 

 

Zagovor bo v predavalnici III/3-A.

 

 

 

Vabljeni! 

Zagovor seminarja - ANDREJ SKUMAVC

19.09.2013


O B V E S T I L O

 

 

 

 

V èetrtek, 19. 9. 2013 ob 13.00 uri bo kandidat

 

 

Andrej Skumavc, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Uporaba novih dodajnih materialov za popravilo orodij za tlaèno litje z varjenjem

 

 

mentor:     prof.dr. Janez Tušek

 

 

komisija:  

prof.dr. Janez Tušek

prof.dr. Janez Grum

prof.dr. Karl Kuzman

doc.dr. Damjan Klobèar

 

 

Zagovor bo v predavalnici II/3-B.

 

 

 

Vabljeni! 

Zagovor seminarja - JAKA PRIBOŠEK

17.09.2013


O B V E S T I L O

 

 

V torek, 17. 9. 2013 ob 9.00 uri bo kandidat

 

 

Jaka Pribošek, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Sistem za refraktivno vodenje laserskega žarka

 

 

mentor:     prof.dr. Janez Diaci

 

 

komisija:   prof.dr. Janez Diaci,

prof.dr. Janez Možina,

prof.dr. Stanislav Kovaèiè (UL, FE)              

 

 

Zagovor bo v predavalnici II/3-B.

 

 

Vabljeni!

 

Zagovor seminarja - KLEMEN POVŠIČ

16.09.2013


O B V E S T I L O

 

 

 

V ponedeljek, 16. 9. 2013 ob 14.00 uri bo kandidat

 

 

Klemen Povšiè, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Analiza deformacij prsnega koša med dihanjem na osnovi laserskih 3D meritev

 

 

mentor:     doc.dr. Matija Jezeršek

somentor:  prof.dr. Janez Možina

 

 

komisija:  

doc.dr. Matija Jezeršek,

prof.dr. Janez Možina,

prof.dr. Janez Diaci,

doc.dr. Matjaž Fležar (nadomešèa:   doc.dr. Nada Kecelj Leskovec (UKC Ljubljana, Dermatovenerološka klinika))

 

  

Zagovor bo potekal v uèilnici IV/3-A.

 

 

Vabljeni!

 

Zagovor seminarja - URBAN PAVLOVČIČ

16.09.2013


O B V E S T I L O

 

 

 

V ponedeljek, 16. 9. 2013 ob 13.00 uri bo kandidat

 

 

Urban Pavlovèiè, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Izraèun obsega, površine in prostornine kožnih razjed na osnovi optiènih 3D meritev

 

mentor:     prof.dr. Janez Diaci

somentor:  doc.dr. Matija Jezeršek

 

 

komisija:  

prof.dr. Janez Diaci,

doc.dr. Matija Jezeršek,

prof.dr. Janez Možina,

doc.dr. Nada Kecelj Leskovec (UKC Ljubljana, Dermatovenerološka klinika)

 

 

Zagovor bo potekal v uèilnici IV/3-A.

 

 

Vabljeni!

Zagovor seminarja - mag. MATIC TEPEŠ

16.09.2013


V ponedeljek, 16. 9. 2013 ob 8.00 uri bo kandidat

 

 

mag. Matic Tepeš

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Raziskava koncepta pametnega orodja, stroja, naprave

 

 

mentor:     prof.dr. Janez Kopaè

so-mentor: doc.dr. Peter Krajnik

 

 

komisija:  

prof.dr. Janez Kopaè

doc.dr. Peter Krajnik

prof.dr. Mirko Sokoviæ

 

 

 

Zagovor bo v uèilnici III/3-A.

 

 

 

Vabljeni!

Zagovor seminarja - DEJAN POLJANEC

13.09.2013


O B V E S T I L O

 

 

 

 

V petek, 13. 9. 2013 ob 8.30 uri bo kandidat

 

 

Dejan Poljanec, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Tribološko preizkuševališèe za aksialne drsne obroèe

 

 

mentor:     prof.dr. Mitjan Kalin

 

 

komisija:   prof.dr. Mitjan Kalin in

prof.dr. Iztok Golobiè  

 

 

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

 

Vabljeni! 

Zagovor seminarja - GREGOR TAVČAR

13.09.2013


V petek, 13. 9. 2013 ob 10.00 uri bo kandidat

 

 

Gregor Tavèar, univ.dipl.fiz.

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Validacija modela gorivne celice s celovitim popisom prenosa snovi

 

 

mentor:     izr.prof.dr. Tomaž Katrašnik

somentor:  izr.prof.dr. Viktor Hacker (TU, Graz)

 

 

komisija:  

izr.prof.dr. Tomaž Katrašnik  

prof.dr. Iztok Golobiè

 

 

 

Zagovor bo v predavalnici IV/3-A.

 

 

Vabljeni! 

Zagovor seminarja - MARTIN PETKOVŠEK

13.09.2013


V petek, 13. 9. 2013 ob 9.00 uri bo kandidat

 

 

Martin Petkovšek, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Opazovanje termodinamskega uèinka v majhni kavitacijski postaji

 

 

 

mentor:     izr.prof.dr. Matevž Dular

somentor:  prof.dr. Branko Širok

 

 

komisija:  

izr.prof.dr. Matevž Dular

prof.dr. Branko Širok

prof.dr. Iztok Žun

 

 

Zagovor bo v predavalnici III/3-B.

 

 

 

Vabljeni!

Zagovor seminarja - GORAN MIJUŠKOVIĆ

12.09.2013


O B V E S T I L O

 

 

 

V petek, 13. 9. 2013 ob 9.00 uri bo kandidat

 

 

Goran Mijuškoviæ, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Mikrofrezanje grafitnih elektrod v orodjarstvu

 

 

mentor:     prof.dr. Janez Kopaè

somentor:  doc.dr. Peter Krajnik 

 

 

komisija:  

prof.dr. Janez Kopaè,

doc.dr. Peter Krajnik-odsoten (nadomešèa: prof.dr. Mirko Sokoviæ)

prof.dr. Janez Grum

  

Zagovor bo v predavalnici IV/3-B.

 

 

Vabljeni!

Predstavitev dr. teme - ALEXANER KUZNETSOV (v angleščini)

10.09.2013


O B V E S T I L O

 

 

 

V torek, 10. 9. 2013 ob 10.00 uri bo

 

 

ALEXANDER KUZNETSOV

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Optimizacija in krmiljenje procesa tvorjenja kapljic iz kovinske žice s kolobarjastim laserskim žarkom

 

 

Mentor:       prof. dr. Edvard Govekar

 

 

Komisija:

 

·       prof. dr. Edvard Govekar

·       prof. dr. Janez Diaci

·       izr. prof. dr. Ivan Bajsiæ

·       doc. dr. Primož Podržaj

·       prof. dr. Jože Baliè (UM, FS)

 

 

 

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.

 

 

 

Vabljeni!

Zagovor seminarja - PETER ŠTEBLAJ

09.09.2013


O B V E S T I L O

 

 

 

V ponedeljek, 9. 9. 2013 ob 13.00 uri bo kandidat

 

 

Peter Šteblaj, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Aktivno krmiljenje reaktivnih glušnikov

 

 

mentor:     doc.dr. Jurij Prezelj

somentor:  prof.dr.Mirko Èudina

 

 

komisija:  

doc.dr. Jurij Prezelj

prof.dr. Mirko Èudina

prof.dr. Janez Diaci

 

 

 

Zagovor bo v predavalnici IV/3-A.

 

 

Vabljeni! 

Zagovor seminarja - PRIMOŽ LIPAR

09.09.2013


O B V E S T I L O

 

 

 

V ponedeljek, 9. 9. 2013 ob 15.00 uri bo kandidat

 

 

Primož Lipar, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Identifikacija zvoènega vira z vizualizacijo na osnovi primerjave znaèilnih zvoènih koeficientov

 

 

mentor:     doc.dr. Jurij Prezelj

somentor:  prof.dr.Mirko Èudina

 

 

komisija:  

doc.dr. Jurij Prezelj

prof.dr. Mirko Èudina

prof.dr. Janez Diaci

  

 

Zagovor bo v predavalnici IV/3-A.

 

 

Vabljeni! 

 

 

Zagovor seminarja - ALEN OSELI

09.09.2013


O B V E S T I L O

 

 

 

V ponedeljek, 9. 9. 2013 ob 11.00 uri bo kandidat

 

 

Alen Oseli, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Prostorninsko obnašanje èasovno odvisnih materialov pri dinamiènem

(harmoniènem) vzbujanju

 

 

mentor:     prof.dr. Igor Emri

 

 

 

komisija:   prof.dr. Igor Emri

izr.prof.dr. Ivan Bajsiæ

 

 

 

Zagovor bo v predavalnici IV/3-A.

 

 

 

Vabljeni!

Zagovor seminarja - JURE KOBAL

09.09.2013


O B V E S T I L O

 

 

 

V ponedeljek, 9. 9. 2013 ob 10.00 uri bo kandidat

 

 

Jure Kobal, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Balistiène lastnosti nanoporoznih materialov

 

 

mentor:     prof.dr. Igor Emri

 

 

 

komisija:   prof.dr. Igor Emri

izr.prof.dr. Ivan Bajsiæ

 

 

 

Zagovor bo v predavalnici IV/3-A.

 

 

 

Vabljeni!

Zagovor seminarja - MATEJ SITAR

09.09.2013


V ponedeljek, 9. 9. 2013 ob 14.00 uri bo kandidat

 

 

Matej Sitar, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Doloèitev geometrijskega stanja enoosnih nesimetriènih konstrukcijskih elementov po teoriji velikih premikov po obremenitveno razbremenitvenem procesu krivljenja v elasto-plastiènem obmoèju

 

 

mentor:     prof.dr. Franc Kosel

 

 

komisija:  

prof.dr. Franc Kosel

izr.prof.dr. Jože Petrišiè

izr.prof.dr. Janez Kramar

prof.dr. Boris Štok

         

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

 

Vabljeni!

 

Zagovor seminarja - BENJAMIN BIZJAN

09.09.2013


V ponedeljek, 9. 9. 2013 ob 13.00 uri bo kandidat

 

 

Benjamin Bizjan, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Razvlaknjenje taline mineralne volne na hitro vrteèih diskih centrifuge

 

 

mentor:     prof.dr. Branko Širok

                                 

 

komisija:  

prof.dr. Branko Širok,

izr.prof.dr. Marko Hoèevar,

doc.dr. Alen Orbaniæ (UL, FMF)

 

 

Zagovor bo v predavalnici III/3-B.

 

 

Vabljeni!

Predstavitev dr. teme - ALEXANDRA AULOVA (v angleščini)

06.09.2013


O B V E S T I L O

 

 

 

V petek, 6. 9. 2013 ob 10.00 uri bo

 

 

ALEXANDRA AULOVA

 

 

javno predstavila doktorsko temo z naslovom:

 

Uporaba  nevronskih mrež za modeliranje disipativnih sistemov

 

 

Mentor:       prof. dr. Igor Emri                 

Somentor:   prof. dr. Edvard Govekar

 

 

 

Komisija:

 

- prof. dr. Igor Emri

- prof. dr. Edvard Govekar

- doc. dr. Primož Podržaj

- prof. dr. Crispulo Gallegos  (University of Huelva, Spain)

 

 

 

Predstavitev bo potekala v angleškem jeziku v LESKOVARJEVI SOBI.

 

 

 

Vabljeni!

Predstavitev dr. teme - MATJAŽ MRŠNIK

06.09.2013


V petek, 6. 9. 2013 ob 9.30 uri bo

 

 

MATJAŽ MRŠNIK

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Veèosno vibracijsko utrujanje v frekvenèni domeni

 

 

 

Mentor:       prof. dr. Miha Boltežar           

Somentor:   izr. prof. dr. Janko Slaviè

 

 

 

Komisija:

 

·           prof. dr. Miha Boltežar

·           izr. prof. dr. Janko Slaviè

·           prof. dr. Marko Nagode

·           prof. dr. Miran Saje (UL, FGG)

 

 

 

Predstavitev bo v predavalnici IV/3-A.

 

 

 

Vabljeni!

Zagovor seminarja - PETER ENIKO

06.09.2013


V petek, 6. 9. 2013 ob 10.00 uri bo kandidat

 

 

Peter Eniko, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Model optimizacije proizvodnega procesa

 

 

mentor:     doc.dr. Davorin Kramar

somentor:  prof.dr. Janez Kopaè

 

 

komisija:  

doc.dr. Davorin Kramar

prof.dr. Janez Kopaè

prof.dr. Alojzij Sluga

prof.dr. Mirko Sokoviæ

prof.dr. Mako Starbek

  

Zagovor bo v predavalnici IV/3-B.

 

 

Vabljeni!

Zagovor seminarja - DAVID HOMAR

06.09.2013


 

V petek, 6. 9. 2013 ob 9.00 uri bo kandidat

 

 

David Homar, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Združevanje tehnologij dodajanja in odrezavanja

 

 

 

mentor:     prof.dr. Janez Kopaè

 

 

komisija:   prof.dr. Janez Kopaè,

prof.dr. Alojzij Sluga,

prof.dr. Mirko Sokoviæ

 

 

Zagovor bo v predavalnici IV/3-B.

 

 

 

Vabljeni!

Zagovor seminarja - ANŽE SITAR

05.09.2013


 

O B V E S T I L O

 

 

 

V èetrtek, 5. 9. 2013 ob 9.00 uri bo kandidat

 

 

Anže Sitar, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Izboljšan prenos toplote pri vrenju v mikrokanalih

 

 

mentor:     prof.dr. Iztok Golobiè

 

 

komisija:   prof.dr. Iztok Golobiè

prof.dr. Alojz Poredoš

izr.prof.dr. Ivan Bajsiæ

 

 

Zagovor bo v predavalnici III/3-B.

 

 

Vabljeni!

Zagovor seminarja - ROK HAFNER

04.09.2013


V sredo, 4. 9. 2013 ob 9.00 uri bo kandidat

 

 

Rok Hafner,

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Analiza obdelovalnih parametrov pri frezanju poliuretanskih pen

 

 

mentor:     prof.dr. Janez Kopaè

somentor: prof.dr. Mirko Sokoviæ

 

 

komisija:  

prof.dr. Janez Kopaè

prof.dr. Mirko Sokoviæ

prof.dr. Igor Emri

            

  

Zagovor bo v predavalnici II/3-A.

 

 

Vabljeni!

 

 

 

Zagovor seminarja - ALEXANDER KUZNETSOV (v angleščini)

03.09.2013


 

V torek, 3. 9. 2013 ob 10.00 uri bo kandidat

 

 

Alexander Kuznetsov, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Characterization and improvements of the annular laser beam metal droplet generation system

(SLO: Karakterizacija in izboljšave sistema za lasersko tvorjenje kovinskih kapljic s kolobarjastim žarkom)

 

 

mentor:     prof.dr. Edvard Govekar

 

 

komisija:  

prof.dr. Edvard Govekar

prof.dr. Janez Diaci

izr.prof.dr. Ivan Bajsiæ

doc.dr. Primož Podržaj

  

Zagovor bo potekal v angleškem jeziku v predavalnici IV/3-A.

 

 

Vabljeni! 

Zagovor seminarja - MITJA FRANKO

03.09.2013


V torek, 3. 9. 2013 ob 8.00 uri bo kandidat

 

 

Mitja Franko, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Gostota porazdelitve verjetnosti ekvivalentnih amplitudnih napetosti z uporabo statistiène transformacije

 

 

mentor:     prof.dr. Marko Nagode

somentor:  prof.dr. Matija Fajdiga

 

 

komisija:   prof.dr. Marko Nagode,

prof.dr. Matija Fajdiga in

izr.prof.dr. Mihael Perman

  

 

Zagovor bo v predavalnici III/3-A.

 

 

 

Vabljeni!

Zagovor seminarja - BOJAN ZORKO

29.08.2013


V èetrtek, 29. 8. 2013 ob 11.00 uri bo kandidat

 

 

Bojan Zorko, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Optimizacija delovanja otoènega energetskega sistema na primeru avtodoma

 

 

mentor:     izr.prof.dr. Mihael Sekavènik

 

 

komisija:  

izr.prof.dr. Mihael Sekavènik

prof.dr. Vincenc Butala

 

  

Zagovor bo v predavalnici III/3-A.

 

 

 

Vabljeni!

Zagovor seminarja - MIHA POLAJNAR

27.08.2013


V torek, 27. 8. 2013 ob 10.00 uri bo kandidat

 

 

Miha Polajnar, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Uporaba metode nivojske postavitve pri optimizaciji prostorskih konstrukcijskih elementov

 

 

mentor:     prof.dr. Franc Kosel

 

 

komisija:  

prof.dr. Franc Kosel

prof.dr. Janez Grum

izr.prof.dr. Jože Petrišiè

 

 

Zagovor bo v predavalnici III/3-A.

 

 

Vabljeni!

 

 

VPIS V VIŠJI LETNIK V Š.L. 2013/2014

22.08.2013


 

vpis v višji letnik  doktorskega študijskega programa – iii. stopnje

v  študijsko leto 2013/2014

 

PRED VPISOM MORATE IMETI V vis-u PORAVNANE VSE FINANÈNE OBVEZNOSTI ZA NAZAJ

 

Vpis poteka elektronsko od 25.7.2013 do 20.9.2013. Študente prosimo, da v VIS programu preverite svoje opravljene študijske obveznosti. Na osnovi vnešenih opravljenih obveznosti se bodo preverjali pogoji za vpis in s tem študentom odpirali vpisni listi za vpis. 

Pogoji za napredovanje iz 1. v 2. letnik doktorskega študijskega programa STROJNIŠTVO – III. stopnja so opravljene študijske obveznosti po programu za 1. letnik v obsegu  najmanj 50 ECTS.

 

Pogoji za napredovanje iz 2. v 3. letnik doktorskega študijskega programa STROJNIŠTVO – III. stopnja so opravljene vse študijske obveznosti pri organiziranih oblikah iz 1. in 2. letnika (tj. opravljeni vsi izpiti, seminarji in odobrena tema doktorske disertacije s strani UL).

 

POMEMBNO:  

·      Vpisni list je odprt le tistim študentom, ki izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje.

·      V primeru, da boste izpolnjevali pogoje naknadno, se vam bo na dan, ko bomo prejeli prijavnico v ŠR in boste s tem izpolnili pogoje, odprl vpisni list, vendar najkasneje do 20.9.2013.

 

·      VPISNO DOKUMENTACIJO (navodila za vpis, pogodbo, izjavo, ind.) vam bomo poslali preko e-pošte na vaš e-naslov, ki ga imamo zavedenega v VIS-u. V ta namen prosimo, da v VIS-u preverite ali je vaš e-naslov še veljaven.

·      Položnico za plaèilo I. obroka šolnine bodo samoplaèniki prejeli v nekaj dneh po odprtju vpisnega lista.Za uspešno izveden vpis morate opraviti elektronski vpis ter poslati oz. dostaviti spodaj navedeno dokumentacijo v Študentski referat na Fakulteto za strojništvo:

 

1. Podpisan vpisni list

 

2. Podpisano pogodbo v dveh izvodih: Pogodba je napisana v dveh izvodih med študentom in èlanico Univerze v Ljubljani, v tem primeru Fakulteto za strojništvo. En izvod bo po vpisu vrnjen študentu, en izvod pa ostane na fakulteti. Ta toèka ne velja za asistente zaposlene na FS, kateri boste, na osnovi odobrenega predloga za izobraževanje, prejeli v podpis interno pogodbo s strani Kadrovske službe FS.

 

3. Indeks (ne velja za generacijo vpisano v 1. letnik v š.l. 2011/2012 in 2012/2013, katera ima le e-indeks)

 

4. Študentsko izkaznico

 

5. Pisemsko ovojnico formata A5 na katero pod naslovnika èitljivo napišite svoje ime in priimek ter popoln naslov v kateri vam bomo vrnili potrjeno dokumentacijo od vpisu. Znamke ni potrebno priložiti.

 

6. Potrdilo o plaèilu šolnine: 

-        Samoplaèniki: Raèuni bodo izstavljeni izkljuèno le na vaše ime. Za plaèilo šolnine s strani podjetja, se morate o tem interno dogovoriti s podjetjem. Celotna šolnina za letnik v š.l. 2013/2014 znaša 4.000,00 EUR, ki se plaèa v 4 obrokih. Ob vpisu se plaèa I. obrok v višini 1.000,00 EUR +  prispevek za vpis  v višini 21,69 EUR. Položnico za plaèilo I. obroka šolnine bodo samoplaèniki prejeli v naslednjih dneh po odprtju vpisnega lista.

Potrdila o plaèilu obroka vam ni potrebno pošiljati skupaj z ostalo vpisno dokumentacijo. Plaèila bodo preverjali v našem raèunovodstvu,  ki vas bo o odprtih terjatvah tudi obvešèal.

 

-        Mladi raziskovalci na FS predložijo izjavo mentorja oz. nosilca stroškovnega mesta o pokrivanju šolnine v breme navedenega delovnega naloga.

 

-        Zaposleni na FS, èe je tako dogovorjeno z mentorjem, lahko predložijo izpolnjeno izjavo mentorja oz. nosilca stroškovnega mesta o pokrivanju šolnine v breme navedenega delovnega naloga.

 

-        Asistenti sistemizirani na delovnem mestu asistenta pa dostavijo izpolnjen Predlog za napotitev na strokovno izobraževanje na osnovi katerega se bo, ob izpolnjevanju pogojev, izdal sklep dekana o oprostitvi šolnine.

 

Dokumente, potrebne za vpis, pošljite najkasneje do vkljuèno 20.9.2013  - PRIPOROÈENO po pošti na naš naslov, s pripisom: »VPIS – III. STOPNJA« ali osebno v Študentski referat. 

 

Po opravljenem vpisnem postopku boste priporoèeno po pošti, predvidoma v nekaj dneh, prejeli:  indeks, 6x potrdila o vpisu, en izvod pogodbe (razen asistentov zaposleni na FS).

 

  

ODDAJA PROŠNJE v primeru neizpolnjevanja pogojev 

V primeru, da predvidevate, da vam pogojev za vpis ne bo uspelo izpolniti lahko oddate PROŠNJO ZA VPIS z dokazili, na osnovi 153. èlena Statuta UL, izkljuèno le preko sistema VIS. O datumu možnosti oddaje prošnje preko sistema VIS boste obvešèeni naknadno po e-pošti.

Rok za oddajo prošnje je 20.9.2013.

O rezultatih rešene prošnje boste obvešèeni po e-pošti do 24.9.2013. Vpis na osnovi pozitivno rešenih prošenj bo potekal najkasneje do 26.9.2013.

 

  

OPOZORILO:

V primeru, da boste izpolnjevali pogoje oz. imeli pozitivno rešeno prošnjo, elektronskega vpisa pa ne boste izvedli in predložili dokumentacije v predpisanem roku, bomo upoštevali, da se ne želite vpisati v višji letnik.

 

Èlanice Univerze v Ljubljani moramo z vpisom zakljuèiti do vkljuèno 30.9.2013. Kasnejši vpis ne bo možen.

 

Za dodatne informacije lahko poklièete Renato Pišèanec - telefon 01/47-71-169.

 

 

 

Prof.dr. Mitjan Kalin,

prodekan za pedagoško dejavnost

II. in III. stopnje

Zagovor seminarja - mag. JANEZ BLAŽ

21.08.2013


V sredo, 21. 8. 2013 ob 10.00 uri bo kandidat

 

 

mag. Janez Blaž,

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Sistem za kontrolo in upravljanje javnega potniškega prometa

 

 

mentor:     prof.dr. Ivan Prebil

somentor: doc.dr. Samo Zupan

 

 

komisija:  

prof.dr. Ivan Prebil,

doc.dr. Samo Zupan,

prof.dr. Rajko Pirnat (UL, PF)

 

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

Predstavitev dr. teme - mag. JANEZ BLAŽ

21.08.2013


V sredo, 21. 8. 2013 ob 9.00 uri bo

 

 

JANEZ BLAŽ

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Sistem za kontrolo in upravljanje javnega potniškega prometa

 

  

Mentor:       prof. dr. Ivan Prebil

  

 

Komisija:

 

-      prof. dr. Ivan Prebil

-      doc. dr. Samo Zupan

-      izr. prof. dr. Marijan Žura (UL, FGG)

 

 

 

Predstavitev bo na Fakulteti za strojništvo (Aškerèeva 6) v LESKOVARJEVI SOBI.

 

 

Vabljeni!

Zagovor seminarja - LUKA SELAK

17.07.2013


V sredo, 17. 7. 2013 ob 9.30 uri bo kandidat

 

 

Luka Selak, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Platforma za podporo operacijam industrijskih delovnih sistemov

 

 

mentor:     prof.dr. Alojzij Sluga

 

 

komisija:  

prof.dr. Alojzij Sluga

prof.dr. Marko Starbek

prof.dr. Branko Širok 

 

Zagovor bo v predavalnici II/3-A.

 

 

Vabljeni! 

 

 

Zagovor seminarja - IVAN DEMŠAR

16.07.2013


V torek, 16. 7. 2013 ob 12.30 uri bo kandidat

 

 

Ivan Demšar, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Dinamièna  analiza nog pri alpskem smuèanju z nadkolensko amputacijo

 

 

mentor:     prof.dr. Jožef Duhovnik

somentor:  izr.prof.dr. Matej Supej (UL, FŠ)

 

  

komisija:  

prof.dr. Jožef Duhovnik

izr.prof.dr. Matej Supej (UL, FŠ)

 

 

Zagovor bo v predavalnici III/3-B.

 

 

Vabljeni!

Zagovor seminarja - URBAN PAVLOVČIČ

15.07.2013


 

V ponedeljek, 15. 7. 2013 ob 8.00 uri bo kandidat

 

 

Urban Pavlovèiè, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Razvoj optiène metode merjenja prostorske orientacije glave

 

 

mentor:     prof.dr. Janez Diaci

somentor:  doc.dr. Matija Jezeršek

 

 

komisija:  

prof.dr. Janez Diaci,

doc.dr. Matija Jezeršek,

prof.dr. Janez Možina,

doc.dr. Nada Kecelj Leskovec (UKC Ljubljana, Dermatovenerološka

klinika)

 

 

Zagovor bo potekal v uèilnici II/3-A.

 

 

Vabljeni!

Zagovor seminarja - KLEMEN POVŠIČ

15.07.2013


V ponedeljek, 15. 7. 2013 ob 9.00 uri bo kandidat

 

 

Klemen Povšiè, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Laserski triangulacijski sistem za analizo premikov prsnega koša med dihanjem

 

 

mentor:     doc.dr. Matija Jezeršek

somentor:  prof.dr. Janez Možina

 

komisija:  

doc.dr. Matija Jezeršek,

prof.dr. Janez Možina,

prof.dr. Janez Diaci,

doc.dr. Matjaž Fležar  (Bolnišnica Golnik)

 

Zagovor bo potekal v uèilnici II/3-A.

 

 

 

Vabljeni! 

Zagovor seminarja - mag. JOAMIN GONZALEZ-GUTIERREZ (v ang. jeziku)

12.07.2013


V petek, 12. 7. 2013 ob 12. uri bo kandidat

 

 

mag. Joamin Gonzalez-Gutierrez

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Time-dependent properties of polymer-metal composites for powder injection molding applications

 

 

mentor: prof.dr. Igor Emri

 

 

 

komisija:  

prof.dr. Igor Emri

prof.dr. Karl Kuzman

  

 

 

Zagovor bo potekal v angleškem jeziku v predavalnici II/3-A.

 

 

 

Vabljeni!

 

Zagovor seminarja - MATEJ HUDOVERNIK

12.07.2013


V petek, 12. 7. 2013 ob 13.00 uri bo kandidat

 

 

Hudovernik Matej, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Karakterizacija krivljenja profilov z uporabo metode prostorske superpozicije navora

 

 

mentor:     prof.dr. Karl Kuzman

 

 

komisija:   prof.dr. Karl Kuzman

prof.dr. Alojzij Sluga          

 

 

Zagovor bo v predavalnici II/3-A.

 

 

Vabljeni!

Predstavitev dr. teme - ANDREJ LOTRIČ

11.07.2013


 

V èetrtek, 11. 7. 2013 ob 10.00 uri bo

 

 

ANDREJ LOTRIÈ

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Sistem soèasne proizvodnje toplote in elektriène energije z visokotemperaturnimi gorivnimi celicami s protonsko prevodnimi membranami

  

 

Mentor:       izr. prof. dr. Mihael Sekavènik

 

  

Komisija:

 

-          izr. prof. dr. Mihael Sekavènik

-          izr. prof. dr. Ivan Bajsiæ

-          prof. dr. Miran Gaberšèek  (Kemijski inštitut, Lj)

 

 

 

Predstavitev bo v predavalnici II/3A.

 

 

Vabljeni! 

Predstavitev dr. teme - EMINA KARIŠIK

09.07.2013


V torek, 9. 7. 2013 ob 10.00 uri bo

 

 

EMINA KARIŠIK

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Biološka predobdelava z namenom dekontaminacije Cu/Cr impregniranega

odpadnega lesa kot goriva

 

 

Mentor:       prof.dr. Vincenc Butala

  

 

Komisija:

 

-        prof.dr. Vincenc Butala

-        prof.dr. Branko Širok

-        prof.dr. Franc Pohleven (UL, BF)

 

  

Predstavitev bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

Vabljeni!

Predstavitev dr. teme - URBAN TOMC

05.07.2013


 

V petek, 5. 7. 2013 ob 9.00 uri bo

 

 

URBAN TOMC

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Izboljšave delovanja aktivnega magnetnega regeneratorja

 

 

Mentor:       izr. prof. dr. Andrej Kitanovski                   

Somentor:   prof. dr. Alojz Poredoš

 

 

Komisija:

 

-      izr. prof. dr. Andrej Kitanovski

-      prof. dr. Alojz Poredoš

-      prof. dr. Iztok Golobiè

-      prof. dr. Nini Pryds (Technical University of Denmark, Dep. of Energy Conversion and Storage)

 

 

Predstavitev bo v predavalnici II/3A.

 

 

Vabljeni!

Zagovor seminarja - SOMAYEH AKBARI (v ang. jeziku)

04.07.2013


 

V èetrtek, 4. 7.  2013 ob 8.30 uri bo kandidatka

 

 

Somayeh Akbari

 

 

zagovarjala prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Environmental, thermal and lubricants effect on DLC

 

 

mentor: prof.dr. Mitjan Kalin

 

 

komisija:   prof.dr. Mitjan Kalin,

doc.dr. Saša Novak Krmpotiè

 

 

 

Zagovor bo v predavalnici II/3-A in bo potekal v angleškem jeziku.

 

 

Vabljeni!

Predstavitev dr. teme - JANEZ MANDELJ

04.07.2013


V èetrtek, 4. 7. 2013 ob 10.00 uri bo

 

 

JANEZ MANDELJ

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Nova metoda za diagnosticiranje napak v klimatskih sistemih

 

 

 

Mentor:       prof. dr. Vincenc Butala                    

Somentor:  doc. dr. Matjaž Prek

 

 

 

Komisija:

 

prof. dr. Vincenc Butala

doc. dr. Matjaž Prek

izr. prof. dr. Ivan Bajsiæ

prof. dr. Igor Škrjanec  (UL, FE)

 

 

 

Predstavitev bo v predavalnici II/3-A.

 

Predstavitev dr. teme - GORAZD KRESE

03.07.2013


V sredo, 3. 7. 2013 ob 10.00 uri bo

 

 

GORAZD KRESE

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Doloèitev bazne temperature in energijske karakteristike stavbe na podlagi analize rabe elektriène energije

 

 

Mentor:       prof. dr. Vincenc Butala

Somentor:   doc.dr. Matjaž Prek

 

 

 

Komisija:

 

-          prof. dr. Vincenc Butala

-          doc. dr. Matjaž Prek

-          prof. dr. Edvard Govekar

-          izr. prof. dr. Jure Marn (UM, FS)

 

 

 

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.

 

 

Vabljeni!

Zagovor seminarja - VANJA ČOK

03.07.2013


 

 

V sredo, 3. 7. 2013 ob 13.00 uri bo kandidatka

 

 

Vanja Èok, univ.dipl.oblik.

 

 

zagovarjala drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Preverba Kansei inženiringa na oblikah in barvah senènikov

(Pilotna študija)

 

 

mentor:     prof.dr. Jožef Duhovnik

somentor:  doc.dr. Metoda Dodiè Fikfak (KIMDPŠ)

 

 

komisija:   prof.dr. Jožef Duhovnik

doc.dr. Metoda Dodiè Fikfak

izr.prof.dr. Roman Žavbi

doc.dr.Mihael Kline (UL, FDV)

                 

  

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

 

Vabljeni!

Predstavitev dr. teme - JURIJ HLADNIK

02.07.2013


 

V torek, 2. 7. 2013 ob 8.00 uri bo

 

 

JURIJ HLADNIK

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Optimizacija uèinkovitosti tekmovalne obutve za drsalno tehniko teka na smuèeh

 

 

 

Mentor:       doc. dr. Boris Jerman             

Somentor:   izr. prof. dr. Matej Supej

 

 

 

Komisija:

 

doc. dr. Boris Jerman

prof. dr. Jožef Duhovnik

izr. prof. dr. Matej Supej (UL, FŠ)

prof. dr. Franc Kosel

prof. dr. Vojko Strojnik  (UL, FŠ)

 

 

 

Predstavitev bo v II/3A.

 

 

Vabljeni! 

 

 

Predstavitev dr. teme - MIHA PIPAN

28.06.2013


V petek, 28. 6. 2013 ob 10.30 uri bo

 

 

MIHA PIPAN

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Modeliranje krmilnega algoritma in karakterizacije pnevmatiènih mišic

 

 

Mentor:       izr. prof. dr. Niko Herakoviè

 

  

Komisija:

 

-        izr.prof.dr. Niko Herakoviè

-        prof.dr. Janez Diaci

-        izr.prof.dr. Ivan Bajsiæ

-        prof.dr. Marko Munih (UL, FE)

 

  

Predstavitev bo v III/3-A.

 

 

Vabljeni!

 

Zagovor seminarja - MATEJ BIČEK

27.06.2013


V èetrtek, 27. 6. 2013 ob 9.00 uri bo kandidat

 

 

Matej Bièek, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Pregled potrebnih analiz za uèinkovito snovanje kolesnih elektromotorjev

 

 

mentor:     doc.dr. Samo Zupan

somentor:  doc.dr. Joško Valentinèiè

 

 

komisija:  

doc.dr. Samo Zupan

doc.dr. Joško Valentinèiè

prof.dr. Ivan Prebil

prof.dr. Janez Kopaè

  

Zagovor bo v predavalnici III/3-B.

 

 

Vabljeni!

 

Predstavitev dr. teme - PRIMOŽ LIPAR

21.06.2013


 

V petek, 21. 6. 2013 ob 10.30 uri bo

 

 

PETER ŠTEBLAJ

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Aktivno krmiljenje reaktivnih glušnikov

 

  

Mentor:       doc. dr. Jurij Prezelj               

Somentor:   prof. dr. Mirko Èudina

 

 

 

Komisija:

 

doc. dr. Jurij Prezelj

prof. dr. Mirko Èudina

prof. dr. Janez Diaci

prof. dr. Kristian Jambrošiæ (Sveuèilište u Zagrebu, FER)

 

 

 

Predstavitev bo v III/3A.

 

 

Vabljeni!

Predstavitev dr. teme - PETER ŠTEBLAJ

21.06.2013


 

V petek, 21. 6. 2013 ob 10.30 uri bo

 

 

PETER ŠTEBLAJ

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Aktivno krmiljenje reaktivnih glušnikov

 

 

 

Mentor:       doc. dr. Jurij Prezelj               

Somentor:   prof. dr. Mirko Èudina

 

 

 

Komisija:

 

doc. dr. Jurij Prezelj

prof. dr. Mirko Èudina

prof. dr. Janez Diaci

prof. dr. Kristian Jambrošiæ (Sveuèilište u Zagrebu, FER)

 

 

 

Predstavitev bo v III/3A.

 

Zagovor seminarja - JANEZ KOGOVŠEK

21.06.2013


 

V petek, 21. 6. 2013 ob 9.00 uri bo kandidat

 

 

Janez Kogovšek, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Vpliv hrapavosti na fizikalni princip mazanja z oljem z dodanimi MoS2 nanocevkami

 

 

mentor:             prof.dr. Mitjan Kalin

somentorica:      prof.dr. Maja Remškar (IJS)

 

komisija:  

prof.dr. Mitjan Kalin,

prof.dr. Maja Remškar (IJS),

prof.dr. Jožef Vižintin

 

 

 

Zagovor bo potekal v uèilnici II/3-B.

 

 

Predstavitev dr. teme (IDŠP VO) - IVAN KENDA

21.06.2013


 

V petek, 21. 6. 2013 ob 13.00 uri bo

 

 

mag. IVAN KENDA

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Gibanje zraka v predorih pri povišani temperaturi

 

 

Mentor:       izr.prof. dr. Jurij Modic

Somentor:   prof.dr. Alojz Poredoš

 

 

Komisija:

 

-      izr.prof.dr. Jurij Modic

-      prof.dr. Alojz Poredoš

-      prof.dr. Iztok Žun

-      prof.dr. Jože Rakovec (UL, FMF) - opravièen

(nadomešèa: prodekan za PD, izr.prof.dr. Mihael Sekavènik

-      prof.dr. Jakob Likar (UL, NTF)

 

 

 

Predstavitev bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

 

Vabljeni!

Predstavitev dr. teme - ANDREJ SKUMAVC

20.06.2013


V èetrtek, 20. 6. 2013 ob 8.00 uri bo

 

 

ANDREJ SKUMAVC

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Obnova poškodovanih orodij za tlaèno litje z varjenjem

 

 

 

Mentor:       prof. dr. Janez Tušek

 

 

 

Komisija:

 

-      prof. dr. Janez Tušek

-      prof. dr. Janez Grum

-      doc. dr. Damjan Klobèar

-      izr. prof. dr. Primož Mrvar (UL, NTF)

 

 

 

Predstavitev bo v predavalnici II/3A.

 

 

Vabljeni! 

 

Zagovor seminarja - ROK HAFNER

19.06.2013


V sredo, 19. 6. 2013 ob 9.00 uri bo kandidat

 

 

Rok Hafner,  

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Uvodni poizkusi odrezavanja poliuretanske pene

 

 

mentor:     prof.dr. Janez Kopaè

so-mentor: prof.dr. Mirko Sokoviæ

 

 

komisija:   prof.dr. Janez Kopaè,

prof.dr. Mirko Sokoviæ

prof.dr. Igor Emri

              

 

 

Zagovor bo v predavalnici III/3-A.

 

 

Vabljeni!

Zagovor seminarja - JASENKO PERENDA

18.06.2013


V torek, 18. 6. 2013 ob 10.30 uri bo kandidat

 

 

mag. Jasenko Perenda

 

 

zagovarjala drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Meritve sprememb napetostno deformacijskega stanja po globokem valjanju in primerjava z rezultati MKE simulacij

 

 

mentor:     prof.dr. Ivan Prebil

somentor:  prof.dr. Janez Grum

 

 

komisija:  

prof.dr. Ivan Prebil,

prof.dr. Janez Grum,

doc.dr. Robert Kunc

         

 

Zagovor bo v predavalnici IV/3A.

 

 

Vabljeni!

Predstavitev dr. teme- JASENKO PERENDA

18.06.2013


V torek, 18. 6. 2013 ob 9.00 uri bo

 

 

JASENKO PERENDA

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Spremembe induciranega napetostno deformacijskega stanja v torzijski vzmeti pri izdelavi in obratovanju

 

 

 

Mentor:       prof. dr. Ivan Prebil                

Somentor:   prof. dr. Janez Grum

 

 

 

Komisija:

 

·      prof. dr. Ivan Prebil

·      prof. dr. Janez Grum

·      prof. dr. Franc Kosel

·      izr.prof. dr. Robert Kunc

·      doc. dr. Marina Franuloviæ (Tehnièki fakultet, Rijeka)

 

 

 

Predstavitev bo v IV/3A.

 

 

Vabljeni!

 

Predstavitev dr. teme - TOMAŽ ŠUKLJE

13.06.2013


 

V èetrtek, 13. 6. 2013 ob 8.00 uri bo

 

 

TOMAŽ ŠUKLJE

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Toplotni odziv prilagodljivih gradnikov fasadnega ovoja stavb

 

 

 

Mentor:       prof. dr. Sašo Medved            

Somentor:  doc. dr. Ciril Arkar

 

 

 

Komisija:

 

-      prof. dr. Sašo Medved

-      doc. dr. Ciril Arkar

-      prof. dr. Alojz Poredoš

-      prof. dr. Iztok Golobiè

-      prof. dr. Luèka Kajfež-Bogataj (UL, BF)

 

 

 

Predstavitev bo v predavalnici II/3A.

 

 

Vabljeni!

Predstavitev dr. teme - ENEJA OSTERMAN

13.06.2013


V èetrtek, 13. 6. 2013 ob 10.00 uri bo

 

 

ENEJA OSTERMAN

 

 

javno predstavila doktorsko temo z naslovom:

 

Analiza latentnega hranilnika toplote ali hladu za ogrevanje in hlajenje prostorov

 

 

 

Mentor:       prof. dr. Vincenc Butala                   

Somentor:   doc. dr. Uroš Stritih

 

 

 

Komisija:

 

-          prof. dr. Vincenc Butala

-          doc. dr. Uroš Stritih

-          prof. dr. Iztok Golobiè

-          prof. dr. Aleš Krainer (UL, FGG)

 

 

 

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.

 

 

Vabljeni!

Zagovor seminarja (spec.št.) - ROK OGRIN

11.06.2013


V torek, 11. junija 2013 ob 16.00 uri bo kandidat

 

Rok Ogrin, dipl.inž.

  

zagovarjal drugi seminar specialistiènega študija z naslovom:

 

Priprava na sestavo in potek sestave jeklenih konstrukcij zgradb in njihovih fasadnih oblog

  

mentor:      izr.prof.dr. Janez Kramar

  

komisija:     izr.prof.dr. Janez Kramar,

prof.dr. Franc Kosel,

prof.dr. Matija Fajdiga

 

                    

Zagovor bo v predavalnici IV/3-A.

 

 

Vabljeni!

 

 

 

Predstavitev dr. teme - IGOR PETROVIĆ

11.06.2013


V torek, 11. 6. 2013 ob 12.00 uri bo

 

 

IGOR PETROVIÆ

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Doloèitev vpliva odcepljenega toka na aerodinamiène lastnosti membranskega aeroprofila

 

 

 

Mentor:       prof. dr. Franc Kosel

 

 

 

Komisija:

 

-      prof. dr. Franc Kosel

-      izr. prof. dr. Ivan Bajsiæ

-      prof. dr. Matjaž Èetina (UL, FGG)

 

 

 

Predstavitev bo v IV/3A.

 

 

Vabljeni!

Predstavitev dr. teme - MATEJ SITAR

11.06.2013


V torek, 11. 6. 2013 ob 9.00 uri bo

 

 

MATEJ SITAR

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Doloèitev geometrijskega stanja konstrukcijskega elementa po razbremenitvi in nelinearnem elasto-plastiènem utrjevanju

 

 

Mentor:       prof. dr. Franc Kosel

 

 

 

Komisija:

 

-      prof. dr. Franc Kosel

-      izr. prof. dr. Jože Petrišiè

-      prof. dr. Miran Saje (UL, FGG)

 

 

 

Predstavitev bo v IV/3A.

 

 

Vabljeni!

Predstavitev dr. teme - MATEJ BIČEK

07.06.2013


O B V E S T I L O

 

  

V petek, 7. 6. 2013 ob 9.00 uri bo

 

 

MATEJ BIÈEK

  

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Model in optimizacija mehanske konstrukcije kolesnih elektromotorjev

  

 

Mentor:       doc. dr. Samo Zupan             

Somentor:   doc. dr. Joško Valentinèiè

 

  

Komisija:

 

-      doc. dr. Samo Zupan

-      doc. dr. Joško Valentinèiè

-      prof. dr. Ivan Prebil

-      prof. dr. Marko Nagode

-      izr. prof. dr. Damijan Miljavec (UL, FE)

  

 

Predstavitev bo v III/3A.

  

 

Vabljeni!

Zagovor seminarja - IVAN MARC

06.06.2013


V èetrtek, 6. 6. 2013 ob 12.00 uri bo kandidat

 

 

Ivan Marc, univ.dipl.ekon.

 

 

zagovarjal prvi seminar na podiplomskem študiju z naslovom:

 

Vitka proizvodnja

 

 

mentor:     prof.dr. Marko Starbek

 

 

komisija:   prof.dr. Marko Starbek

                prof.dr. Alojzij Sluga

 

 

Zagovor bo v predavalnici II/3-A.

 

 

Vabljeni!

 

 

 

Zagovor seminarja - ANDREJ LOTRIČ

31.05.2013


O B V E S T I L O

 

 

 

 

V petek, 31. 5. 2013 ob 10.00 uri bo kandidat

 

 

Andrej Lotriè, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Sistem SPTE z visokotemperaturnimi gorivnimi celicami s protonsko prevodnimi membranami

 

 

mentor:     izr.prof.dr. Mihael Sekavènik

 

 

komisija:   izr.prof.dr. Mihael Sekavènik

izr.prof.dr. Ivan Bajsiæ

 

 

 

Zagovor bo v predavalnici III/3-B.

 

 

Vabljeni!

 

Zagovor seminarja - BOJAN STARMAN

29.05.2013


V sredo, 29. 5. 2013 ob 13.30 uri bo kandidat

 

 

Bojan Starman, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Konsistentni tangentni operator za CPA algoritem

 

 

mentor: prof.dr. Boris Štok

 

 

komisija:   prof.dr. Boris Štok

prof.dr. Franc Kosel

  

 

 

Zagovor bo potekal v predavalnici III/3-A.

 

 

Vabljeni!

 

 

Zagovor seminarja na spec. študiju - ROK OGRIN

29.05.2013


V sredo, 29. maja 2013 ob 10.00 uri bo kandidat

 

 

Rok Ogrin, dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar specialistiènega študija z naslovom:

 

Tehniène osnove za prevzem in prevoz jeklenih konstrukcij zgradb in njihovih fasadnih oblog

 

 

mentor:       izr.prof.dr. Janez Kramar

 

 

komisija:    

izr.prof.dr. Janez Kramar,

prof.dr. Franc Kosel,

prof.dr. Matija Fajdiga

               

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

Vabljeni!

 

Predstavitev dr. teme - DEJAN POLJANEC

27.05.2013


V ponedeljek, 27. 5. 2013 ob 9.00 uri bo

 

 

DEJAN POLJANEC

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Tribološko optimiranje aksialnih drsnih obroèev za avtomobilske alternatorje

 

 

 

Mentor:       prof. dr. Mitjan Kalin

 

  

 

Komisija:

 

·           prof. dr. Mitjan Kalin

·           prof. dr. Iztok Golobiè

·           doc. dr. Saša Novak Krmpotiè (MPŠ JS)

 

 

 

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.

 

 

 

Vabljeni!

Predstavitev dr. teme - MARTIN PETKOVŠEK

24.05.2013


 

V petek, 24. 5. 2013 ob 12.00 uri bo

 

 

MARTIN PETKOVŠEK

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Kavitacija v termièno obèutljivih kapljevinah

 

 

 

Mentor:       izr. prof. dr. Matevž Dular                

Somentor:  prof. dr. Branko Širok

 

 

 

Komisija:

 

-      izr. prof. dr. Matevž Dular

-      prof. dr. Branko Širok

-      prof. dr. Iztok Žun

-      prof. dr. Matjaž Hriberšek (UM, FS)

 

 

 

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.

 

Predstavitev dr. tem - IDŠP VARSTVO OKOLJA

14.05.2013


OBVESTILO O PREDSTAVITVI TEM DOKTORSKIH DISERTACIJ

NA INTERDISCIPLINARNEM DOKTORSKEM ŠTUDIJSKEM PROGRAMU

VARSTVO OKOLJA

Drugi doktorski seminar s predstavitvijo tem doktorskih disertacij študentov 2. letnika interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Varstvo okolja v študijskem letu 2012/2013 bo

v torek, 14. maja 2013, ob 16.00 uri

na Biotehniški fakulteti, Jamnikarjeva 101, v veliki predavalnici nove stavbe dekanata.

 

Temo bosta predstavili:

Daniela Ribeiro: »Vpliv pokrajinskih prvin na rabo zemljišè in regionalni razvoj kraških obmoèij: na primeru Bele krajine«

Mentor: prof. dr. Dušan Plut, FF; Somentor: doc. dr. Andraž Èarni, Biološki inštitut Jovana Hadžija

 

Katja Klun: "Sestava koloidne organske snovi in njena kompleksacija s kovinami v obalnem morju (Tržaški zaliv)«

Mentor: prof. dr. Jadran Fabaneli, BF; Somentorica: doc. dr. Ingrid Falnoga, IJS

 

Koordinator doktorskega seminarja Predsednik programskega sveta doktorskega prof. dr. Franc Lobnik študijskega programa Varstvo okolja prof. dr. Mitja Brilly

 

 

Obvešèeni:

 šudenti doktorskega šudijskega programa Varstvo okolja

 mentorji in somentorji šudentov

 èani programskega sveta

 èani komisij

 strokovne služe èanic, izvajalk doktorskega šudijskega programa Varstvo okolja

Zagovor seminarja - MARKO POLAJNAR

13.05.2013


V ponedeljek, 13. 5. 2013 ob 8.30 uri bo kandidat

 

 

Marko Polajnar, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Površinska energija inženirskih površin in njihova omoèljivost z vodo in mazalnimi olji

 

 

mentor:     prof.dr. Mitjan Kalin

 

 

 

komisija:   prof.dr. Mitjan Kalin,

doc.dr. Saša Novak Krmpotiè (IJS)       

 

 

 

Zagovor bo potekal v Leskovarjevi sobi.

 

 

 

Vabljeni!

Predstavitev dr. teme - MIHA POLAJNAR

09.05.2013


V èetrtek, 9. 5. 2013 ob 12.15 uri bo

 

 

MIHA POLAJNAR

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Topološka optimizacija litega konstrukcijskega elementa glede na napetostni kriterij z uporabo metode nivojske postavitve

 

 

Mentor:       prof. dr. Franc Kosel

 

 

 

Komisija:

 

-      prof. dr. Franc Kosel

-      prof. dr. Milan Batista

-      prof. dr. Miran Saje (UL, FGG)

 

 

 

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.

 

 

 

Vabljeni!

Dnevi doktorskih študentov 2013

25.04.2013


Spoštovani,

 Društvo mladih raziskovalcev Slovenije (DMRS) vas vljudno vabi na Dneve doktorskih študentov 2013, ki bodo potekali 24. in 25. aprila 2013, v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije, na Dimièevi ulici 13, v Ljubljani, pod èastnim pokroviteljstvom rektorjev vseh štirih slovenskih univerz.

 

V okviru konference, ki bo potekala pod geslom »bogatimo gospodarstvo«, bomo doktorski študentje s predstavniki akademske sfere in gospodarstva spregovorili o možnostih karierne poti mladih doktorjev znanosti v gospodarstvu ter vlogi sodelovanja akademske sfere z gospodarstvom pri tem.

 

Osrednje programske toèke

·         Predavanja ugledni gostov iz akademske sfere in gospodarstva

·         Sodelovanje akademske sfere z gospodarstvom

·         Predstavitev uspešnih zgodb sodelovanja z vidika gospodarstvenika, akademika in mladega raziskovalca

·         Ustanovitev spin-out podjetij in možnosti komercializacije doktorsko-raziskovalnih dosežkov

·         Karierne možnosti mladih doktorjev znanosti v podjetjih ter kakšne so njihove kompetence

·         Uspešna podjetja, katerih ustanovitelji so doktorji znanosti

 

Ker je število mest omejeno, vas vljudno prosimo, da se na konferenco prijavite do vkljuèno ponedeljka, 22. aprila 2013, preko spletne PRIJAVNICE. Udeležba na konferenci je brezplaèna. Veè informacij o konferenci…

 

V skladu z osrednjo tematiko konference smo v Društvu mladih raziskovalcev Slovenije pripravili kratko anonimno anketo o vaših ambicijah in prièakovanjih glede nadaljnjih kariernih korakov po konèanem doktorskem študiju. Za vaše sodelovanje se vam v naprej zahvaljujemo! Povezava do ankete.

 

Upamo, da se vidimo v èim veèjem številu!
Upravni odbor DMRS

 

 

Društvo mladih raziskovalcev Slovenije

Jamova 39,

SI-1000 Ljubljana

http://www.dmrs.si/


E: dmrs@drustvo-dmrs.si

 

 

Predstavitev dr. teme - KLEMEN POVŠIČ

23.04.2013


V torek, 23. 4. 2013 ob 13.00 uri bo

 

 

KLEMEN POVŠIÈ

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Laserski triangulacijski sistem za merjenje premikov prsnega koša pri dihanju pljuènih bolnikov med telesno obremenitvijo

 

 

Mentor:       doc. dr. Matija Jezeršek               

Somentor:  prof. dr. Janez Možina

 

 

 

Komisija:

 

-      doc. dr. Matija Jezeršek

-      prof. dr. Janez Možina

-      prof. dr. Janez Diaci

-      doc. dr. Matjaž Fležar (Klinika Golnik)

 

 

 

Predstavitev bo v IV/3A.

 

 

 

Vabljeni!

Predstavitev dr. teme - ROK HAFNER

23.04.2013


V torek, 23. 4. 2013 ob 12.00 uri bo

 

 

ROK HAFNER

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Analiza frezalnih parametrov pri obdelavi poliuretanskih pen

 

 

 

Mentor:       prof. dr. Janez Kopaè                   

Somentor:   prof. dr. Mirko Sokoviæ

 

 

 

Komisija:

 

-      prof. dr. Janez Kopaè

-      prof. dr. Mirko Sokoviæ

-      prof. dr. Alojz Sluga

-      prof. dr. Jože Baliè (UM, FS)

 

 

 

Predstavitev bo v predavalnici III/3B.

 

 

 

Vabljeni!

Mednarodna raziskava Euroštudent

18.04.2013


VABILO

 

Vabimo vas k sodelovanju v mednarodno raziskavo Euroštudent - raziskava o socialno-ekonomskem položaju študentov, študijskih razmerah in mobilnosti. Veè informacij dobite na spletni strani http://www.eurostudent-2013.si/

V okviru raziskave poteka spletna anketa: https://www.1ka.si/a/24353 .  Vsak sodelujoèi v raziskavi sodeluje tudi v nagradni igri.

Vabljeni!

 

Predstavitev dr. disertacije (3. dr. seminar) na IDŠP VO - mag. ROK FINK

18.04.2013


V èetrtek, 18. 4. 2013 ob 13.30 uri bo kandidat

 

 

mag. Rok Fink, vpisan na Interdisciplinarni doktorski študijski program Varstvo okolja

 

 

predstavil doktorsko disertacijo, v okviru doktorskega seminarja za 3. letnik, z naslovom:

 

Vpliv mikroklimatskih razmer in kakovosti zraka v mestnem okolju na zdravje in poèutje ljudi s srèno-žilnimi boleznimi

 

 

Mentor:       prof.dr. Sašo Medved (UL, FS)

Somentor:   izr.prof.dr. Ivan Eržen (UL, MF)

 

 

Komisija:    

-        prof.dr. Sašo Medved (UL, FS) – predsednik                              

-        izr.prof.dr. Ivan Eržen (UL, MF) –  èlan           

-        prof.dr. Alojz Poredoš (UL, FS) – èlan

-        izr.prof.dr. Ivan Bajsiæ (UL, FS) – èlan

-        doc.dr. Damijana Kastelec (UL, BF) - èlanica

 

Doktorski seminar bo vodila namestnica predsednika Programskega sveta za podroèje tehnike:

-        prof.dr. Jana Zagorc Konèan (UL, FKKT)

 

 

Zagovor bo na Fakulteti za strojništvo (Aškerèeva 6, Ljubljana) v predavalnici DS-P1 (dvorišèna stavba).

 

 

Vabljeni!

Zagovor seminarja - DAVID VEGELJ

17.04.2013


 

 

V sredo, 17. 4. 2013 ob 12.00 uri bo kandidat

 

 

David Vegelj, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Precizno lasersko spajanje rotorskih in statorskih lamel

 

 

mentor:     prof.dr. Janez Možina

 

 

komisija:   prof.dr. Janez Možina,

prof.dr. Janez Tušek in       

prof.dr. Janez Grum

 

 

Zagovor bo v predavalnici III/3-A.

 

 

Predstavitev dr. teme - URBAN PAVLOVČIČ

17.04.2013


V sredo, 17. 4. 2013 ob 13.00 uri bo

 

 

URBAN PAVLOVÈIÈ

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Laserski merilni sistemi za uporabo v dermatologiji, oftalmologiji in nevrologiji

 

 

 

Mentor:       prof. dr. Janez Diaci             

Somentor:  doc. dr. Matija Jezeršek

 

 

 

Komisija:

 

prof. dr. Janez Možina

doc. dr. Matija Jezeršek

prof. dr. Janez Diaci

doc. dr. Nada Kecelj -  Leskovec (UKC, Dermatovenerološka klinika, LJ)

 

 

 

Predstavitev bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

 

Vabljeni!

Delovni čas na FS v času prvomajskih praznikov

15.04.2013


Spoštovani,

 

obvešèamo vas, da bo v èasu od 27. aprila do 5. maja 2013 fakulteta odprta po naslednjem urniku:

 

•          sobota, 27. april 2013 – PRAZNIK - ZAPRTO

•          ponedeljek, 29. aprila 2013 - odprto od 6.00 do 22.00 ure

•          torek, 30. aprila 2013 -  odprto od 6.00 do 16.30 ure

•          sreda in èetrtek, 1. in 2. maj 2013 – PRAZNIK - ZAPRTO

•          petek, 3. maj 2013 - odprto od 6.00 do 16.30 ure

•          sobota, 4. maj 2013 - ZAPRTO

 

 

Lep pozdrav,

 

Študentski referat  

Predstavitev dr. teme - MAŠA ZALAZNIK

12.04.2013


 

V petek, 12. 4. 2013 ob 9.00 uri bo

 

 

MAŠA ZALAZNIK

 

 

javno predstavila doktorsko temo z naslovom:

 

Tribološke znaèilnosti PEEK polimerov in njihovih kompozitov z MoS2 in WS2 dodatki

 

 

 

Mentor:       prof. dr. Mitjan Kalin

 

 

 

Komisija:

 

-          prof. dr. Mitjan Kalin

-          prof. dr. Iztok Golobiè

-          doc. dr. Saša Novak Krmpotiè (MPŠ JS)

 

 

 

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.

 

 

 

Vabljeni!

Predstavitev dr. teme - EVA OBLAK

12.04.2013


V petek, 12. 4. 2013 ob 10.00 uri bo

 

 

EVA OBLAK

 

 

javno predstavila doktorsko temo z naslovom:

 

Nano-tribološke lastnosti mejnih površinskih filmov

 

 

 

Mentor:       prof. dr. Mitjan Kalin

 

 

 

Komisija:

 

-          prof. dr. Mitjan Kalin

-          izr. prof. dr. Ivan Bajsiæ

-          doc. dr. Saša Novak Krmpotiè (MPŠ JS)

 

 

 

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.

 

 

 

Vabljeni!

Zagovor seminarja na III. stopnji - TOMAŽ ŠUKLJE

11.04.2013


V èetrtek, 11. 4. 2013 ob 9.00 uri bo kandidat

 

 

Tomaž Šuklje, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Toplotni odziv prilagodljivih gradnikov fasadnega ovoja stavbe 

 

 

mentor:     prof.dr. Sašo Medved

somentor:  doc.dr. Ciril Arkar

 

 

komisija:  

prof.dr. Sašo Medved,

doc.dr. Ciril Arkar,

prof.dr. Alojz Poredoš,

prof.dr. Iztok Golobiè

  

Zagovor bo v predavalnici IV/3-A.

 

 

Vabljeni!

 

Predstavitev dr. teme - MITJA FRANKO

04.04.2013


 

V èetrtek, 4. 4. 2013 ob 8.30 uri bo

 

 

MITJA FRANKO

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Simuliranje zanesljivosti izdelka v razvoju

 

 

 

Mentor:       prof. dr. Marko Nagode               

Somentor:   prof. dr. Matija Fajdiga

 

 

 

Komisija:

 

-          prof. dr. Marko Nagode

-          prof. dr. Matija Fajdiga

-          izr. prof. dr. Mihael Perman

-          prof. dr. Zoran Ren (UM, FS)

 

 

 

Predstavitev bo v predavalnici III/3-A.

 

 

Vabljeni!

Zagovor seminarja na III. stopnji - IVAN DEMŠAR

03.04.2013


V sredo, 3. 4. 2013 ob 13.00 uri bo kandidat

 

 

Ivan Demšar, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Kinematièna analiza nog pri alpskem smuèanju z nadkolensko amputacijo

 

 

mentor:     prof.dr. Jožef Duhovnik

somentor:  izr.prof.dr. Matej Supej (UL, FŠ)

 

 

 

komisija:  

prof.dr. Jožef Duhovnik

izr.prof.dr. Matej Supej (UL, FŠ)

 

 

 

Zagovor bo v predavalnici III/3-A.

Zagovor 2. spec. seminarja - ANDREJ BRAČUN

03.04.2013


V sredo, 3. 4. 2013 ob 10.45 uri bo kandidat

 

 

Andrej Braèun, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na podiplomskem specialistiènem študiju z naslovom:

 

Raziskava vplivov na letalske nesreèe športnih letal (zakaj in na kakšen naèin umirajo športni piloti)

 

 

mentor:     prof.dr. Jožef Vižintin

 

 

komisija:   prof.dr. Jožef Vižintin, 

prof.dr. Mitjan Kalin in

prof.dr. Franc Kosel

 

 

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

 

Predstavitev doktorske teme - STANISLAV GORENC

12.07.2011


O B V E S T I L O

 

 

 

V torek, 12.07.2011 ob 10:00 uri bo

 

 

STANISLAV GORENC

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Razmešèanje opreme pri vitki proizvodnji

 

 

 

Mentor:       prof. dr. Marko Starbek

 

 

 

Komisija:

 

-        prof. dr. Marko Starbek

-        izr. prof. dr. Janez Kušar

-        prof. dr. Andrej Polajnar

 

 

 

Predstavitev bo v II/3A.

 

 

Predstavitev doktorske teme - MITJA HRAST

12.07.2011


O B V E S T I L O

 

 

 

V torek, 12.07.2011 ob 11:00 uri bo

 

 

MITJA HRAST

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Modeliranje gradnje virtualne tovarne

 

 

 

Mentor:       prof. dr. Marko Starbek

 

 

 

Komisija:

 

-        prof. dr. Marko Starbek

-        izr. prof. dr. Janez Kušar

-        prof. dr. Andrej Polajnar

 

 

 

Predstavitev bo v II/3A.

Zagovor I. seminarja na III. stopnji - mag. Uroš Božič

12.07.2011


V torek, 12. 7. 2011 ob 9.00 uri bo kandidat

 

 

Mag. Uroš Božiè,

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Predstavitev problematike izmetavanja izdelkov z negativnimi snemalnimi koti iz orodij pri brizganju polimernih materialov

 

 

 

Mentor: prof.dr. Karl Kuzman

 

 

 

Komisija:  

 

prof.dr. Karl Kuzman,

prof.dr. Igor Emri,

prof.dr. Alojzij Sluga

 

 

 

Zagovor bo v III/3-A.

 

Zagovor II. seminarja (star program) - Erik Potočar

08.07.2011


O B V E S T I L O

 

  

 

V petek, 8. julija 2011 ob 8.00 uri bo kandidat

 

 

Erik Potoèar, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi podiplomski seminar z naslovom:

 

Vpliv plazme na tok ob profilirani lopatici

 

 

mentor: prof.dr. Branko Širok

 

 

komisija:   prof.dr. Branko Širok,

izr.prof.dr. Ivan Bajsiæ

izr.prof.dr. Marko Hoèevar

 

 

 

Zagovor bo v uèilnici II/3-A.

 

Zagovor I. seminarja na III. stopnji - MATJAŽ ČEBRON

05.07.2011


O B V E S T I L O

 

 

 

V torek, 5. julija 2011 ob 8.00 uri bo kandidat

 

 

Matjaž Èebron, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Opis utrjevanja materiala z dislokacijami

 

 

mentor: prof.dr. Franc Kosel

 

 

 

komisija:  

 

- prof.dr. Franc Kosel,

- prof.dr. Janez Kopaè,

- prof.dr. Boris Štok

 

 

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

Predstavitev doktorske teme - ALJAŽ POGAČNIK

05.07.2011


V torek, 5. 7. 2011 ob  11.00  uri bo

 

 

Aljaž Pogaènik, univ.dipl.inž.

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Vplivi fizikalnih parametrov na tribološke lastnosti polimerov za zobnike

 

  

Mentor: prof.dr. Mitjan Kalin

 

 

 

Komisija:  

 

prof.dr. Mitjan Kalin

prof.dr. Igor Emri

izr.prof.dr. Ivan Bajsiæ

prof.dr. Jože Flašker (UM, FS)

 

 

 

Predstavitev bo v uèilnici II/3-A.

Predstavitev doktorske teme - GABRIJEL PERŠIN

04.07.2011


 V ponedeljek, 4. 7. 2011 ob  9.00  uri bo

 

 

Gabrijel Peršin, univ.dipl.inž.

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Integracija znaèilk za diagnostiko poškodb na pogonskih sistemih

 

 

Mentor:     prof.dr. Jožef Vižintin

So-mentor: prof.dr. Ðani Jurièiæ

 

 

Komisija:  

 

- prof.dr. Jožef Vižintin (mentor)

- prof.dr. Ðani Jurièiæ (somentor) 

- prof.dr. Miha Boltežar

- prof.dr. France Miheliè (UL, FE)

 

 

Predstavitev bo v v uèilnici II/3-A.

Zagovor II. seminarja (star program) - Lenart Marđetko

22.06.2011


V torek, 28. 6. 2011 ob 16.00 uri bo kandidat

 

 

Lenart Marðetko, univ.dipl.inž.

 

zagovarjal drugi podiplomski seminar z naslovom:

 

TERMOENERGETSKI PREIZKUSI TERMOELEKTRARN

 

 

 

mentor: prof.dr. Janez Oman

 

 

komisija:   prof.dr. Janez Oman

                izr.prof.dr. Ivan Bajsiæ

                izr.prof.dr. Mihael Sekavènik

 

 

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

 

Predstavitev doktorske teme - GREGOR TAVČAR

21.06.2011


V  _sredo, 29. 6. 2011 ob  11.45  uri bo

 

 

Gregor Tavèar, univ.dipl.inž.

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Analitièno-numerièen 3D model za popis snovnih tokov v gorivnih celicah

 

 

Mentor:     doc.dr. Tomaž Katrašnik

So-mentor: izr.prof.dr. Viktor Hacker (TU, Graz)

 

 

Komisija:  

 

- doc.dr. Tomaž Katrašnik

- izr.prof.dr. Viktor Hacker

- prof.dr. Iztok Golobiè

- prof.dr. Igor Emri

- izr.prof.dr. Mihael Perman

 

 

Predstavitev bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

Predstavitev doktorske teme - SIMON KULOVEC

16.06.2011


V ponedeljek, 20.6.2011 ob 9.30 uri bo

Simon Kulovec, univ.dipl.inž.

 

javno predstavil doktorsko temo  z naslovom:

Proste površine strešnih konstrukcij

 

Mentor: prof.dr. Jožef Duhovnik

 

Komisija:

prof.dr. Jožef Duhovnik

izr.prof.dr. Janez Kramar

prof.dr. Boris Štok

prof.dr. Franc Kosel

prof.dr.sc. Zdenko Tonkoviæ

 

 

Predstavitev bo v predavalnici III/3-A.

 

Informacijski sistem VIS

20.05.2010


Prosimo vas, da zaradi prehoda na nov informacijski sistem VIS pregledate in uredite svoje podatke (naslov, telefon, mail, itd...) ter pregledate pravilnost podatkov pri opravljenih obveznostih (morebitna odstopanja ali nepravilnosti pošljite po mailu na študentski referat).

V rubriki Moji podatki imate tudi možnost naroèila na SMS sporoèila, preko katerih boste vsi, ki se boste na prejemanje obvestil naroèili, prejemali rezultate izpitnih rokov.

Študentje, ki ste se v š.l. 2009/10 prepisali ali zamenjali študijski program prosimo, da v kolikor še to niste storili, pošljete prošnjo za priznanje izpitov (skupaj z indeksom) v študentski referat.

Študentski referat