Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Zagovor seminarja na spec. študiju - ROK OGRIN

29.05.2013


V sredo, 29. maja 2013 ob 10.00 uri bo kandidat

 

 

Rok Ogrin, dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar specialistiènega študija z naslovom:

 

Tehniène osnove za prevzem in prevoz jeklenih konstrukcij zgradb in njihovih fasadnih oblog

 

 

mentor:       izr.prof.dr. Janez Kramar

 

 

komisija:    

izr.prof.dr. Janez Kramar,

prof.dr. Franc Kosel,

prof.dr. Matija Fajdiga

               

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

Vabljeni!

 

Predstavitev dr. teme - DEJAN POLJANEC

27.05.2013


V ponedeljek, 27. 5. 2013 ob 9.00 uri bo

 

 

DEJAN POLJANEC

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Tribološko optimiranje aksialnih drsnih obroèev za avtomobilske alternatorje

 

 

 

Mentor:       prof. dr. Mitjan Kalin

 

  

 

Komisija:

 

·           prof. dr. Mitjan Kalin

·           prof. dr. Iztok Golobiè

·           doc. dr. Saša Novak Krmpotiè (MPŠ JS)

 

 

 

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.

 

 

 

Vabljeni!

Predstavitev dr. teme - MARTIN PETKOVŠEK

24.05.2013


 

V petek, 24. 5. 2013 ob 12.00 uri bo

 

 

MARTIN PETKOVŠEK

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Kavitacija v termièno obèutljivih kapljevinah

 

 

 

Mentor:       izr. prof. dr. Matevž Dular                

Somentor:  prof. dr. Branko Širok

 

 

 

Komisija:

 

-      izr. prof. dr. Matevž Dular

-      prof. dr. Branko Širok

-      prof. dr. Iztok Žun

-      prof. dr. Matjaž Hriberšek (UM, FS)

 

 

 

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.

 

Predstavitev dr. tem - IDŠP VARSTVO OKOLJA

14.05.2013


OBVESTILO O PREDSTAVITVI TEM DOKTORSKIH DISERTACIJ

NA INTERDISCIPLINARNEM DOKTORSKEM ŠTUDIJSKEM PROGRAMU

VARSTVO OKOLJA

Drugi doktorski seminar s predstavitvijo tem doktorskih disertacij študentov 2. letnika interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Varstvo okolja v študijskem letu 2012/2013 bo

v torek, 14. maja 2013, ob 16.00 uri

na Biotehniški fakulteti, Jamnikarjeva 101, v veliki predavalnici nove stavbe dekanata.

 

Temo bosta predstavili:

Daniela Ribeiro: »Vpliv pokrajinskih prvin na rabo zemljišè in regionalni razvoj kraških obmoèij: na primeru Bele krajine«

Mentor: prof. dr. Dušan Plut, FF; Somentor: doc. dr. Andraž Èarni, Biološki inštitut Jovana Hadžija

 

Katja Klun: "Sestava koloidne organske snovi in njena kompleksacija s kovinami v obalnem morju (Tržaški zaliv)«

Mentor: prof. dr. Jadran Fabaneli, BF; Somentorica: doc. dr. Ingrid Falnoga, IJS

 

Koordinator doktorskega seminarja Predsednik programskega sveta doktorskega prof. dr. Franc Lobnik študijskega programa Varstvo okolja prof. dr. Mitja Brilly

 

 

Obvešèeni:

 šudenti doktorskega šudijskega programa Varstvo okolja

 mentorji in somentorji šudentov

 èani programskega sveta

 èani komisij

 strokovne služe èanic, izvajalk doktorskega šudijskega programa Varstvo okolja

Zagovor seminarja - MARKO POLAJNAR

13.05.2013


V ponedeljek, 13. 5. 2013 ob 8.30 uri bo kandidat

 

 

Marko Polajnar, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Površinska energija inženirskih površin in njihova omoèljivost z vodo in mazalnimi olji

 

 

mentor:     prof.dr. Mitjan Kalin

 

 

 

komisija:   prof.dr. Mitjan Kalin,

doc.dr. Saša Novak Krmpotiè (IJS)       

 

 

 

Zagovor bo potekal v Leskovarjevi sobi.

 

 

 

Vabljeni!

Predstavitev dr. teme - MIHA POLAJNAR

09.05.2013


V èetrtek, 9. 5. 2013 ob 12.15 uri bo

 

 

MIHA POLAJNAR

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Topološka optimizacija litega konstrukcijskega elementa glede na napetostni kriterij z uporabo metode nivojske postavitve

 

 

Mentor:       prof. dr. Franc Kosel

 

 

 

Komisija:

 

-      prof. dr. Franc Kosel

-      prof. dr. Milan Batista

-      prof. dr. Miran Saje (UL, FGG)

 

 

 

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.

 

 

 

Vabljeni!

Dnevi doktorskih študentov 2013

25.04.2013


Spoštovani,

 Društvo mladih raziskovalcev Slovenije (DMRS) vas vljudno vabi na Dneve doktorskih študentov 2013, ki bodo potekali 24. in 25. aprila 2013, v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije, na Dimièevi ulici 13, v Ljubljani, pod èastnim pokroviteljstvom rektorjev vseh štirih slovenskih univerz.

 

V okviru konference, ki bo potekala pod geslom »bogatimo gospodarstvo«, bomo doktorski študentje s predstavniki akademske sfere in gospodarstva spregovorili o možnostih karierne poti mladih doktorjev znanosti v gospodarstvu ter vlogi sodelovanja akademske sfere z gospodarstvom pri tem.

 

Osrednje programske toèke

·         Predavanja ugledni gostov iz akademske sfere in gospodarstva

·         Sodelovanje akademske sfere z gospodarstvom

·         Predstavitev uspešnih zgodb sodelovanja z vidika gospodarstvenika, akademika in mladega raziskovalca

·         Ustanovitev spin-out podjetij in možnosti komercializacije doktorsko-raziskovalnih dosežkov

·         Karierne možnosti mladih doktorjev znanosti v podjetjih ter kakšne so njihove kompetence

·         Uspešna podjetja, katerih ustanovitelji so doktorji znanosti

 

Ker je število mest omejeno, vas vljudno prosimo, da se na konferenco prijavite do vkljuèno ponedeljka, 22. aprila 2013, preko spletne PRIJAVNICE. Udeležba na konferenci je brezplaèna. Veè informacij o konferenci…

 

V skladu z osrednjo tematiko konference smo v Društvu mladih raziskovalcev Slovenije pripravili kratko anonimno anketo o vaših ambicijah in prièakovanjih glede nadaljnjih kariernih korakov po konèanem doktorskem študiju. Za vaše sodelovanje se vam v naprej zahvaljujemo! Povezava do ankete.

 

Upamo, da se vidimo v èim veèjem številu!
Upravni odbor DMRS

 

 

Društvo mladih raziskovalcev Slovenije

Jamova 39,

SI-1000 Ljubljana

http://www.dmrs.si/


E: dmrs@drustvo-dmrs.si

 

 

Mednarodna raziskava Euroštudent

18.04.2013


VABILO

 

Vabimo vas k sodelovanju v mednarodno raziskavo Euroštudent - raziskava o socialno-ekonomskem položaju študentov, študijskih razmerah in mobilnosti. Veè informacij dobite na spletni strani http://www.eurostudent-2013.si/

V okviru raziskave poteka spletna anketa: https://www.1ka.si/a/24353 .  Vsak sodelujoèi v raziskavi sodeluje tudi v nagradni igri.

Vabljeni!

 

Zagovor seminarja - DAVID VEGELJ

17.04.2013


 

 

V sredo, 17. 4. 2013 ob 12.00 uri bo kandidat

 

 

David Vegelj, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Precizno lasersko spajanje rotorskih in statorskih lamel

 

 

mentor:     prof.dr. Janez Možina

 

 

komisija:   prof.dr. Janez Možina,

prof.dr. Janez Tušek in       

prof.dr. Janez Grum

 

 

Zagovor bo v predavalnici III/3-A.

 

 

Delovni čas na FS v času prvomajskih praznikov

15.04.2013


Spoštovani,

 

obvešèamo vas, da bo v èasu od 27. aprila do 5. maja 2013 fakulteta odprta po naslednjem urniku:

 

•          sobota, 27. april 2013 – PRAZNIK - ZAPRTO

•          ponedeljek, 29. aprila 2013 - odprto od 6.00 do 22.00 ure

•          torek, 30. aprila 2013 -  odprto od 6.00 do 16.30 ure

•          sreda in èetrtek, 1. in 2. maj 2013 – PRAZNIK - ZAPRTO

•          petek, 3. maj 2013 - odprto od 6.00 do 16.30 ure

•          sobota, 4. maj 2013 - ZAPRTO

 

 

Lep pozdrav,

 

Študentski referat  

Zagovor I. seminarja na III. stopnji - mag. Uroš Božič

12.07.2011


V torek, 12. 7. 2011 ob 9.00 uri bo kandidat

 

 

Mag. Uroš Božiè,

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Predstavitev problematike izmetavanja izdelkov z negativnimi snemalnimi koti iz orodij pri brizganju polimernih materialov

 

 

 

Mentor: prof.dr. Karl Kuzman

 

 

 

Komisija:  

 

prof.dr. Karl Kuzman,

prof.dr. Igor Emri,

prof.dr. Alojzij Sluga

 

 

 

Zagovor bo v III/3-A.