Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Predstavitev dr. teme - MARTIN PETKOVŠEK

24.05.2013


 

V petek, 24. 5. 2013 ob 12.00 uri bo

 

 

MARTIN PETKOVŠEK

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Kavitacija v termièno obèutljivih kapljevinah

 

 

 

Mentor:       izr. prof. dr. Matevž Dular                

Somentor:  prof. dr. Branko Širok

 

 

 

Komisija:

 

-      izr. prof. dr. Matevž Dular

-      prof. dr. Branko Širok

-      prof. dr. Iztok Žun

-      prof. dr. Matjaž Hriberšek (UM, FS)

 

 

 

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.