Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Predstavitev dr. teme (IDŠP VO) - IVAN KENDA

21.06.2013


 

V petek, 21. 6. 2013 ob 13.00 uri bo

 

 

mag. IVAN KENDA

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Gibanje zraka v predorih pri povišani temperaturi

 

 

Mentor:       izr.prof. dr. Jurij Modic

Somentor:   prof.dr. Alojz Poredoš

 

 

Komisija:

 

-      izr.prof.dr. Jurij Modic

-      prof.dr. Alojz Poredoš

-      prof.dr. Iztok Žun

-      prof.dr. Jože Rakovec (UL, FMF) - opravièen

(nadomešèa: prodekan za PD, izr.prof.dr. Mihael Sekavènik

-      prof.dr. Jakob Likar (UL, NTF)

 

 

 

Predstavitev bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

 

Vabljeni!

Zagovor seminarja - ROK HAFNER

19.06.2013


V sredo, 19. 6. 2013 ob 9.00 uri bo kandidat

 

 

Rok Hafner,  

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Uvodni poizkusi odrezavanja poliuretanske pene

 

 

mentor:     prof.dr. Janez Kopaè

so-mentor: prof.dr. Mirko Sokoviæ

 

 

komisija:   prof.dr. Janez Kopaè,

prof.dr. Mirko Sokoviæ

prof.dr. Igor Emri

              

 

 

Zagovor bo v predavalnici III/3-A.

 

 

Vabljeni!

Predstavitev dr. teme - ENEJA OSTERMAN

13.06.2013


V èetrtek, 13. 6. 2013 ob 10.00 uri bo

 

 

ENEJA OSTERMAN

 

 

javno predstavila doktorsko temo z naslovom:

 

Analiza latentnega hranilnika toplote ali hladu za ogrevanje in hlajenje prostorov

 

 

 

Mentor:       prof. dr. Vincenc Butala                   

Somentor:   doc. dr. Uroš Stritih

 

 

 

Komisija:

 

-          prof. dr. Vincenc Butala

-          doc. dr. Uroš Stritih

-          prof. dr. Iztok Golobiè

-          prof. dr. Aleš Krainer (UL, FGG)

 

 

 

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.

 

 

Vabljeni!

Zagovor seminarja (spec.št.) - ROK OGRIN

11.06.2013


V torek, 11. junija 2013 ob 16.00 uri bo kandidat

 

Rok Ogrin, dipl.inž.

  

zagovarjal drugi seminar specialistiènega študija z naslovom:

 

Priprava na sestavo in potek sestave jeklenih konstrukcij zgradb in njihovih fasadnih oblog

  

mentor:      izr.prof.dr. Janez Kramar

  

komisija:     izr.prof.dr. Janez Kramar,

prof.dr. Franc Kosel,

prof.dr. Matija Fajdiga

 

                    

Zagovor bo v predavalnici IV/3-A.

 

 

Vabljeni!

 

 

 

Predstavitev dr. teme - IGOR PETROVIĆ

11.06.2013


V torek, 11. 6. 2013 ob 12.00 uri bo

 

 

IGOR PETROVIÆ

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Doloèitev vpliva odcepljenega toka na aerodinamiène lastnosti membranskega aeroprofila

 

 

 

Mentor:       prof. dr. Franc Kosel

 

 

 

Komisija:

 

-      prof. dr. Franc Kosel

-      izr. prof. dr. Ivan Bajsiæ

-      prof. dr. Matjaž Èetina (UL, FGG)

 

 

 

Predstavitev bo v IV/3A.

 

 

Vabljeni!

Predstavitev dr. teme - MATEJ SITAR

11.06.2013


V torek, 11. 6. 2013 ob 9.00 uri bo

 

 

MATEJ SITAR

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Doloèitev geometrijskega stanja konstrukcijskega elementa po razbremenitvi in nelinearnem elasto-plastiènem utrjevanju

 

 

Mentor:       prof. dr. Franc Kosel

 

 

 

Komisija:

 

-      prof. dr. Franc Kosel

-      izr. prof. dr. Jože Petrišiè

-      prof. dr. Miran Saje (UL, FGG)

 

 

 

Predstavitev bo v IV/3A.

 

 

Vabljeni!

Predstavitev dr. teme - MATEJ BIČEK

07.06.2013


O B V E S T I L O

 

  

V petek, 7. 6. 2013 ob 9.00 uri bo

 

 

MATEJ BIÈEK

  

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Model in optimizacija mehanske konstrukcije kolesnih elektromotorjev

  

 

Mentor:       doc. dr. Samo Zupan             

Somentor:   doc. dr. Joško Valentinèiè

 

  

Komisija:

 

-      doc. dr. Samo Zupan

-      doc. dr. Joško Valentinèiè

-      prof. dr. Ivan Prebil

-      prof. dr. Marko Nagode

-      izr. prof. dr. Damijan Miljavec (UL, FE)

  

 

Predstavitev bo v III/3A.

  

 

Vabljeni!

Zagovor seminarja - IVAN MARC

06.06.2013


V èetrtek, 6. 6. 2013 ob 12.00 uri bo kandidat

 

 

Ivan Marc, univ.dipl.ekon.

 

 

zagovarjal prvi seminar na podiplomskem študiju z naslovom:

 

Vitka proizvodnja

 

 

mentor:     prof.dr. Marko Starbek

 

 

komisija:   prof.dr. Marko Starbek

                prof.dr. Alojzij Sluga

 

 

Zagovor bo v predavalnici II/3-A.

 

 

Vabljeni!

 

 

 

Zagovor seminarja - ANDREJ LOTRIČ

31.05.2013


O B V E S T I L O

 

 

 

 

V petek, 31. 5. 2013 ob 10.00 uri bo kandidat

 

 

Andrej Lotriè, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Sistem SPTE z visokotemperaturnimi gorivnimi celicami s protonsko prevodnimi membranami

 

 

mentor:     izr.prof.dr. Mihael Sekavènik

 

 

komisija:   izr.prof.dr. Mihael Sekavènik

izr.prof.dr. Ivan Bajsiæ

 

 

 

Zagovor bo v predavalnici III/3-B.

 

 

Vabljeni!

 

Zagovor seminarja - BOJAN STARMAN

29.05.2013


V sredo, 29. 5. 2013 ob 13.30 uri bo kandidat

 

 

Bojan Starman, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Konsistentni tangentni operator za CPA algoritem

 

 

mentor: prof.dr. Boris Štok

 

 

komisija:   prof.dr. Boris Štok

prof.dr. Franc Kosel

  

 

 

Zagovor bo potekal v predavalnici III/3-A.

 

 

Vabljeni!

 

 

Predstavitev doktorske teme - SIMON KULOVEC

16.06.2011


V ponedeljek, 20.6.2011 ob 9.30 uri bo

Simon Kulovec, univ.dipl.inž.

 

javno predstavil doktorsko temo  z naslovom:

Proste površine strešnih konstrukcij

 

Mentor: prof.dr. Jožef Duhovnik

 

Komisija:

prof.dr. Jožef Duhovnik

izr.prof.dr. Janez Kramar

prof.dr. Boris Štok

prof.dr. Franc Kosel

prof.dr.sc. Zdenko Tonkoviæ

 

 

Predstavitev bo v predavalnici III/3-A.