Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Predstavitev dr. teme - MATEJ BIČEK

07.06.2013


O B V E S T I L O

 

  

V petek, 7. 6. 2013 ob 9.00 uri bo

 

 

MATEJ BIÈEK

  

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Model in optimizacija mehanske konstrukcije kolesnih elektromotorjev

  

 

Mentor:       doc. dr. Samo Zupan             

Somentor:   doc. dr. Joško Valentinèiè

 

  

Komisija:

 

-      doc. dr. Samo Zupan

-      doc. dr. Joško Valentinèiè

-      prof. dr. Ivan Prebil

-      prof. dr. Marko Nagode

-      izr. prof. dr. Damijan Miljavec (UL, FE)

  

 

Predstavitev bo v III/3A.

  

 

Vabljeni!