Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Zagovor seminarja - ANDREJ LOTRIČ

31.05.2013


O B V E S T I L O

 

 

 

 

V petek, 31. 5. 2013 ob 10.00 uri bo kandidat

 

 

Andrej Lotriè, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Sistem SPTE z visokotemperaturnimi gorivnimi celicami s protonsko prevodnimi membranami

 

 

mentor:     izr.prof.dr. Mihael Sekavènik

 

 

komisija:   izr.prof.dr. Mihael Sekavènik

izr.prof.dr. Ivan Bajsiæ

 

 

 

Zagovor bo v predavalnici III/3-B.

 

 

Vabljeni!