Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Predstavitev dr. teme - MATEJ SITAR

11.06.2013


V torek, 11. 6. 2013 ob 9.00 uri bo

 

 

MATEJ SITAR

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Doloèitev geometrijskega stanja konstrukcijskega elementa po razbremenitvi in nelinearnem elasto-plastiènem utrjevanju

 

 

Mentor:       prof. dr. Franc Kosel

 

 

 

Komisija:

 

-      prof. dr. Franc Kosel

-      izr. prof. dr. Jože Petrišiè

-      prof. dr. Miran Saje (UL, FGG)

 

 

 

Predstavitev bo v IV/3A.

 

 

Vabljeni!