Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Predstavitev dr. teme (IDŠP VO) - IVAN KENDA

21.06.2013


 

V petek, 21. 6. 2013 ob 13.00 uri bo

 

 

mag. IVAN KENDA

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Gibanje zraka v predorih pri povišani temperaturi

 

 

Mentor:       izr.prof. dr. Jurij Modic

Somentor:   prof.dr. Alojz Poredoš

 

 

Komisija:

 

-      izr.prof.dr. Jurij Modic

-      prof.dr. Alojz Poredoš

-      prof.dr. Iztok Žun

-      prof.dr. Jože Rakovec (UL, FMF) - opravièen

(nadomešèa: prodekan za PD, izr.prof.dr. Mihael Sekavènik

-      prof.dr. Jakob Likar (UL, NTF)

 

 

 

Predstavitev bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

 

Vabljeni!