Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Predstavitev dr. teme - ENEJA OSTERMAN

13.06.2013


V èetrtek, 13. 6. 2013 ob 10.00 uri bo

 

 

ENEJA OSTERMAN

 

 

javno predstavila doktorsko temo z naslovom:

 

Analiza latentnega hranilnika toplote ali hladu za ogrevanje in hlajenje prostorov

 

 

 

Mentor:       prof. dr. Vincenc Butala                   

Somentor:   doc. dr. Uroš Stritih

 

 

 

Komisija:

 

-          prof. dr. Vincenc Butala

-          doc. dr. Uroš Stritih

-          prof. dr. Iztok Golobiè

-          prof. dr. Aleš Krainer (UL, FGG)

 

 

 

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.

 

 

Vabljeni!