Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Predstavitev dr. teme - MIHA PIPAN

28.06.2013


V petek, 28. 6. 2013 ob 10.30 uri bo

 

 

MIHA PIPAN

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Modeliranje krmilnega algoritma in karakterizacije pnevmatiènih mišic

 

 

Mentor:       izr. prof. dr. Niko Herakoviè

 

  

Komisija:

 

-        izr.prof.dr. Niko Herakoviè

-        prof.dr. Janez Diaci

-        izr.prof.dr. Ivan Bajsiæ

-        prof.dr. Marko Munih (UL, FE)

 

  

Predstavitev bo v III/3-A.

 

 

Vabljeni!

 

Zagovor seminarja - MATEJ BIČEK

27.06.2013


V èetrtek, 27. 6. 2013 ob 9.00 uri bo kandidat

 

 

Matej Bièek, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Pregled potrebnih analiz za uèinkovito snovanje kolesnih elektromotorjev

 

 

mentor:     doc.dr. Samo Zupan

somentor:  doc.dr. Joško Valentinèiè

 

 

komisija:  

doc.dr. Samo Zupan

doc.dr. Joško Valentinèiè

prof.dr. Ivan Prebil

prof.dr. Janez Kopaè

  

Zagovor bo v predavalnici III/3-B.

 

 

Vabljeni!

 

Predstavitev dr. teme - PRIMOŽ LIPAR

21.06.2013


 

V petek, 21. 6. 2013 ob 10.30 uri bo

 

 

PETER ŠTEBLAJ

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Aktivno krmiljenje reaktivnih glušnikov

 

  

Mentor:       doc. dr. Jurij Prezelj               

Somentor:   prof. dr. Mirko Èudina

 

 

 

Komisija:

 

doc. dr. Jurij Prezelj

prof. dr. Mirko Èudina

prof. dr. Janez Diaci

prof. dr. Kristian Jambrošiæ (Sveuèilište u Zagrebu, FER)

 

 

 

Predstavitev bo v III/3A.

 

 

Vabljeni!

Predstavitev dr. teme - PETER ŠTEBLAJ

21.06.2013


 

V petek, 21. 6. 2013 ob 10.30 uri bo

 

 

PETER ŠTEBLAJ

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Aktivno krmiljenje reaktivnih glušnikov

 

 

 

Mentor:       doc. dr. Jurij Prezelj               

Somentor:   prof. dr. Mirko Èudina

 

 

 

Komisija:

 

doc. dr. Jurij Prezelj

prof. dr. Mirko Èudina

prof. dr. Janez Diaci

prof. dr. Kristian Jambrošiæ (Sveuèilište u Zagrebu, FER)

 

 

 

Predstavitev bo v III/3A.

 

Zagovor seminarja - JANEZ KOGOVŠEK

21.06.2013


 

V petek, 21. 6. 2013 ob 9.00 uri bo kandidat

 

 

Janez Kogovšek, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Vpliv hrapavosti na fizikalni princip mazanja z oljem z dodanimi MoS2 nanocevkami

 

 

mentor:             prof.dr. Mitjan Kalin

somentorica:      prof.dr. Maja Remškar (IJS)

 

komisija:  

prof.dr. Mitjan Kalin,

prof.dr. Maja Remškar (IJS),

prof.dr. Jožef Vižintin

 

 

 

Zagovor bo potekal v uèilnici II/3-B.

 

 

Predstavitev dr. teme - ANDREJ SKUMAVC

20.06.2013


V èetrtek, 20. 6. 2013 ob 8.00 uri bo

 

 

ANDREJ SKUMAVC

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Obnova poškodovanih orodij za tlaèno litje z varjenjem

 

 

 

Mentor:       prof. dr. Janez Tušek

 

 

 

Komisija:

 

-      prof. dr. Janez Tušek

-      prof. dr. Janez Grum

-      doc. dr. Damjan Klobèar

-      izr. prof. dr. Primož Mrvar (UL, NTF)

 

 

 

Predstavitev bo v predavalnici II/3A.

 

 

Vabljeni! 

 

Zagovor seminarja - JASENKO PERENDA

18.06.2013


V torek, 18. 6. 2013 ob 10.30 uri bo kandidat

 

 

mag. Jasenko Perenda

 

 

zagovarjala drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Meritve sprememb napetostno deformacijskega stanja po globokem valjanju in primerjava z rezultati MKE simulacij

 

 

mentor:     prof.dr. Ivan Prebil

somentor:  prof.dr. Janez Grum

 

 

komisija:  

prof.dr. Ivan Prebil,

prof.dr. Janez Grum,

doc.dr. Robert Kunc

         

 

Zagovor bo v predavalnici IV/3A.

 

 

Vabljeni!

Predstavitev dr. teme- JASENKO PERENDA

18.06.2013


V torek, 18. 6. 2013 ob 9.00 uri bo

 

 

JASENKO PERENDA

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Spremembe induciranega napetostno deformacijskega stanja v torzijski vzmeti pri izdelavi in obratovanju

 

 

 

Mentor:       prof. dr. Ivan Prebil                

Somentor:   prof. dr. Janez Grum

 

 

 

Komisija:

 

·      prof. dr. Ivan Prebil

·      prof. dr. Janez Grum

·      prof. dr. Franc Kosel

·      izr.prof. dr. Robert Kunc

·      doc. dr. Marina Franuloviæ (Tehnièki fakultet, Rijeka)

 

 

 

Predstavitev bo v IV/3A.

 

 

Vabljeni!

 

Predstavitev dr. teme - TOMAŽ ŠUKLJE

13.06.2013


 

V èetrtek, 13. 6. 2013 ob 8.00 uri bo

 

 

TOMAŽ ŠUKLJE

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Toplotni odziv prilagodljivih gradnikov fasadnega ovoja stavb

 

 

 

Mentor:       prof. dr. Sašo Medved            

Somentor:  doc. dr. Ciril Arkar

 

 

 

Komisija:

 

-      prof. dr. Sašo Medved

-      doc. dr. Ciril Arkar

-      prof. dr. Alojz Poredoš

-      prof. dr. Iztok Golobiè

-      prof. dr. Luèka Kajfež-Bogataj (UL, BF)

 

 

 

Predstavitev bo v predavalnici II/3A.

 

 

Vabljeni!

Predstavitev doktorske teme - GABRIJEL PERŠIN

04.07.2011


 V ponedeljek, 4. 7. 2011 ob  9.00  uri bo

 

 

Gabrijel Peršin, univ.dipl.inž.

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Integracija znaèilk za diagnostiko poškodb na pogonskih sistemih

 

 

Mentor:     prof.dr. Jožef Vižintin

So-mentor: prof.dr. Ðani Jurièiæ

 

 

Komisija:  

 

- prof.dr. Jožef Vižintin (mentor)

- prof.dr. Ðani Jurièiæ (somentor) 

- prof.dr. Miha Boltežar

- prof.dr. France Miheliè (UL, FE)

 

 

Predstavitev bo v v uèilnici II/3-A.