Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Predstavitev dr. teme - TOMAŽ ŠUKLJE

13.06.2013


 

V èetrtek, 13. 6. 2013 ob 8.00 uri bo

 

 

TOMAŽ ŠUKLJE

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Toplotni odziv prilagodljivih gradnikov fasadnega ovoja stavb

 

 

 

Mentor:       prof. dr. Sašo Medved            

Somentor:  doc. dr. Ciril Arkar

 

 

 

Komisija:

 

-      prof. dr. Sašo Medved

-      doc. dr. Ciril Arkar

-      prof. dr. Alojz Poredoš

-      prof. dr. Iztok Golobiè

-      prof. dr. Luèka Kajfež-Bogataj (UL, BF)

 

 

 

Predstavitev bo v predavalnici II/3A.

 

 

Vabljeni!