Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Zagovor seminarja - JANEZ KOGOVŠEK

21.06.2013


 

V petek, 21. 6. 2013 ob 9.00 uri bo kandidat

 

 

Janez Kogovšek, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Vpliv hrapavosti na fizikalni princip mazanja z oljem z dodanimi MoS2 nanocevkami

 

 

mentor:             prof.dr. Mitjan Kalin

somentorica:      prof.dr. Maja Remškar (IJS)

 

komisija:  

prof.dr. Mitjan Kalin,

prof.dr. Maja Remškar (IJS),

prof.dr. Jožef Vižintin

 

 

 

Zagovor bo potekal v uèilnici II/3-B.