Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Predstavitev dr. teme - PETER ŠTEBLAJ

21.06.2013


 

V petek, 21. 6. 2013 ob 10.30 uri bo

 

 

PETER ŠTEBLAJ

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Aktivno krmiljenje reaktivnih glušnikov

 

 

 

Mentor:       doc. dr. Jurij Prezelj               

Somentor:   prof. dr. Mirko Èudina

 

 

 

Komisija:

 

doc. dr. Jurij Prezelj

prof. dr. Mirko Èudina

prof. dr. Janez Diaci

prof. dr. Kristian Jambrošiæ (Sveuèilište u Zagrebu, FER)

 

 

 

Predstavitev bo v III/3A.