Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Predstavitev dr. teme - ANDREJ SKUMAVC

20.06.2013


V èetrtek, 20. 6. 2013 ob 8.00 uri bo

 

 

ANDREJ SKUMAVC

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Obnova poškodovanih orodij za tlaèno litje z varjenjem

 

 

 

Mentor:       prof. dr. Janez Tušek

 

 

 

Komisija:

 

-      prof. dr. Janez Tušek

-      prof. dr. Janez Grum

-      doc. dr. Damjan Klobèar

-      izr. prof. dr. Primož Mrvar (UL, NTF)

 

 

 

Predstavitev bo v predavalnici II/3A.

 

 

Vabljeni!