Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Zagovor seminarja - MATEJ BIČEK

27.06.2013


V èetrtek, 27. 6. 2013 ob 9.00 uri bo kandidat

 

 

Matej Bièek, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Pregled potrebnih analiz za uèinkovito snovanje kolesnih elektromotorjev

 

 

mentor:     doc.dr. Samo Zupan

somentor:  doc.dr. Joško Valentinèiè

 

 

komisija:  

doc.dr. Samo Zupan

doc.dr. Joško Valentinèiè

prof.dr. Ivan Prebil

prof.dr. Janez Kopaè

  

Zagovor bo v predavalnici III/3-B.

 

 

Vabljeni!