Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Zagovor seminarja - IVAN DEMŠAR

16.07.2013


V torek, 16. 7. 2013 ob 12.30 uri bo kandidat

 

 

Ivan Demšar, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Dinamièna  analiza nog pri alpskem smuèanju z nadkolensko amputacijo

 

 

mentor:     prof.dr. Jožef Duhovnik

somentor:  izr.prof.dr. Matej Supej (UL, FŠ)

 

  

komisija:  

prof.dr. Jožef Duhovnik

izr.prof.dr. Matej Supej (UL, FŠ)

 

 

Zagovor bo v predavalnici III/3-B.

 

 

Vabljeni!

Zagovor seminarja - MATEJ HUDOVERNIK

12.07.2013


V petek, 12. 7. 2013 ob 13.00 uri bo kandidat

 

 

Hudovernik Matej, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Karakterizacija krivljenja profilov z uporabo metode prostorske superpozicije navora

 

 

mentor:     prof.dr. Karl Kuzman

 

 

komisija:   prof.dr. Karl Kuzman

prof.dr. Alojzij Sluga          

 

 

Zagovor bo v predavalnici II/3-A.

 

 

Vabljeni!

Predstavitev dr. teme - ANDREJ LOTRIČ

11.07.2013


 

V èetrtek, 11. 7. 2013 ob 10.00 uri bo

 

 

ANDREJ LOTRIÈ

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Sistem soèasne proizvodnje toplote in elektriène energije z visokotemperaturnimi gorivnimi celicami s protonsko prevodnimi membranami

  

 

Mentor:       izr. prof. dr. Mihael Sekavènik

 

  

Komisija:

 

-          izr. prof. dr. Mihael Sekavènik

-          izr. prof. dr. Ivan Bajsiæ

-          prof. dr. Miran Gaberšèek  (Kemijski inštitut, Lj)

 

 

 

Predstavitev bo v predavalnici II/3A.

 

 

Vabljeni! 

Predstavitev dr. teme - EMINA KARIŠIK

09.07.2013


V torek, 9. 7. 2013 ob 10.00 uri bo

 

 

EMINA KARIŠIK

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Biološka predobdelava z namenom dekontaminacije Cu/Cr impregniranega

odpadnega lesa kot goriva

 

 

Mentor:       prof.dr. Vincenc Butala

  

 

Komisija:

 

-        prof.dr. Vincenc Butala

-        prof.dr. Branko Širok

-        prof.dr. Franc Pohleven (UL, BF)

 

  

Predstavitev bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

Vabljeni!

Predstavitev dr. teme - URBAN TOMC

05.07.2013


 

V petek, 5. 7. 2013 ob 9.00 uri bo

 

 

URBAN TOMC

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Izboljšave delovanja aktivnega magnetnega regeneratorja

 

 

Mentor:       izr. prof. dr. Andrej Kitanovski                   

Somentor:   prof. dr. Alojz Poredoš

 

 

Komisija:

 

-      izr. prof. dr. Andrej Kitanovski

-      prof. dr. Alojz Poredoš

-      prof. dr. Iztok Golobiè

-      prof. dr. Nini Pryds (Technical University of Denmark, Dep. of Energy Conversion and Storage)

 

 

Predstavitev bo v predavalnici II/3A.

 

 

Vabljeni!

Zagovor seminarja - SOMAYEH AKBARI (v ang. jeziku)

04.07.2013


 

V èetrtek, 4. 7.  2013 ob 8.30 uri bo kandidatka

 

 

Somayeh Akbari

 

 

zagovarjala prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Environmental, thermal and lubricants effect on DLC

 

 

mentor: prof.dr. Mitjan Kalin

 

 

komisija:   prof.dr. Mitjan Kalin,

doc.dr. Saša Novak Krmpotiè

 

 

 

Zagovor bo v predavalnici II/3-A in bo potekal v angleškem jeziku.

 

 

Vabljeni!

Predstavitev dr. teme - JANEZ MANDELJ

04.07.2013


V èetrtek, 4. 7. 2013 ob 10.00 uri bo

 

 

JANEZ MANDELJ

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Nova metoda za diagnosticiranje napak v klimatskih sistemih

 

 

 

Mentor:       prof. dr. Vincenc Butala                    

Somentor:  doc. dr. Matjaž Prek

 

 

 

Komisija:

 

prof. dr. Vincenc Butala

doc. dr. Matjaž Prek

izr. prof. dr. Ivan Bajsiæ

prof. dr. Igor Škrjanec  (UL, FE)

 

 

 

Predstavitev bo v predavalnici II/3-A.

 

Predstavitev dr. teme - GORAZD KRESE

03.07.2013


V sredo, 3. 7. 2013 ob 10.00 uri bo

 

 

GORAZD KRESE

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Doloèitev bazne temperature in energijske karakteristike stavbe na podlagi analize rabe elektriène energije

 

 

Mentor:       prof. dr. Vincenc Butala

Somentor:   doc.dr. Matjaž Prek

 

 

 

Komisija:

 

-          prof. dr. Vincenc Butala

-          doc. dr. Matjaž Prek

-          prof. dr. Edvard Govekar

-          izr. prof. dr. Jure Marn (UM, FS)

 

 

 

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.

 

 

Vabljeni!

Zagovor seminarja - VANJA ČOK

03.07.2013


 

 

V sredo, 3. 7. 2013 ob 13.00 uri bo kandidatka

 

 

Vanja Èok, univ.dipl.oblik.

 

 

zagovarjala drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Preverba Kansei inženiringa na oblikah in barvah senènikov

(Pilotna študija)

 

 

mentor:     prof.dr. Jožef Duhovnik

somentor:  doc.dr. Metoda Dodiè Fikfak (KIMDPŠ)

 

 

komisija:   prof.dr. Jožef Duhovnik

doc.dr. Metoda Dodiè Fikfak

izr.prof.dr. Roman Žavbi

doc.dr.Mihael Kline (UL, FDV)

                 

  

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

 

Vabljeni!

Predstavitev dr. teme - JURIJ HLADNIK

02.07.2013


 

V torek, 2. 7. 2013 ob 8.00 uri bo

 

 

JURIJ HLADNIK

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Optimizacija uèinkovitosti tekmovalne obutve za drsalno tehniko teka na smuèeh

 

 

 

Mentor:       doc. dr. Boris Jerman             

Somentor:   izr. prof. dr. Matej Supej

 

 

 

Komisija:

 

doc. dr. Boris Jerman

prof. dr. Jožef Duhovnik

izr. prof. dr. Matej Supej (UL, FŠ)

prof. dr. Franc Kosel

prof. dr. Vojko Strojnik  (UL, FŠ)

 

 

 

Predstavitev bo v II/3A.

 

 

Vabljeni! 

 

 

Predstavitev doktorske teme - GREGOR TAVČAR

21.06.2011


V  _sredo, 29. 6. 2011 ob  11.45  uri bo

 

 

Gregor Tavèar, univ.dipl.inž.

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Analitièno-numerièen 3D model za popis snovnih tokov v gorivnih celicah

 

 

Mentor:     doc.dr. Tomaž Katrašnik

So-mentor: izr.prof.dr. Viktor Hacker (TU, Graz)

 

 

Komisija:  

 

- doc.dr. Tomaž Katrašnik

- izr.prof.dr. Viktor Hacker

- prof.dr. Iztok Golobiè

- prof.dr. Igor Emri

- izr.prof.dr. Mihael Perman

 

 

Predstavitev bo v Leskovarjevi sobi.