Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Zagovor seminarja - VANJA ČOK

03.07.2013


 

 

V sredo, 3. 7. 2013 ob 13.00 uri bo kandidatka

 

 

Vanja Èok, univ.dipl.oblik.

 

 

zagovarjala drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Preverba Kansei inženiringa na oblikah in barvah senènikov

(Pilotna študija)

 

 

mentor:     prof.dr. Jožef Duhovnik

somentor:  doc.dr. Metoda Dodiè Fikfak (KIMDPŠ)

 

 

komisija:   prof.dr. Jožef Duhovnik

doc.dr. Metoda Dodiè Fikfak

izr.prof.dr. Roman Žavbi

doc.dr.Mihael Kline (UL, FDV)

                 

  

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

 

Vabljeni!