Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Predstavitev dr. teme - GORAZD KRESE

03.07.2013


V sredo, 3. 7. 2013 ob 10.00 uri bo

 

 

GORAZD KRESE

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Doloèitev bazne temperature in energijske karakteristike stavbe na podlagi analize rabe elektriène energije

 

 

Mentor:       prof. dr. Vincenc Butala

Somentor:   doc.dr. Matjaž Prek

 

 

 

Komisija:

 

-          prof. dr. Vincenc Butala

-          doc. dr. Matjaž Prek

-          prof. dr. Edvard Govekar

-          izr. prof. dr. Jure Marn (UM, FS)

 

 

 

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.

 

 

Vabljeni!