Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Predstavitev dr. teme - JANEZ MANDELJ

04.07.2013


V èetrtek, 4. 7. 2013 ob 10.00 uri bo

 

 

JANEZ MANDELJ

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Nova metoda za diagnosticiranje napak v klimatskih sistemih

 

 

 

Mentor:       prof. dr. Vincenc Butala                    

Somentor:  doc. dr. Matjaž Prek

 

 

 

Komisija:

 

prof. dr. Vincenc Butala

doc. dr. Matjaž Prek

izr. prof. dr. Ivan Bajsiæ

prof. dr. Igor Škrjanec  (UL, FE)

 

 

 

Predstavitev bo v predavalnici II/3-A.