Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Predstavitev dr. teme - ANDREJ LOTRIČ

11.07.2013


 

V èetrtek, 11. 7. 2013 ob 10.00 uri bo

 

 

ANDREJ LOTRIÈ

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Sistem soèasne proizvodnje toplote in elektriène energije z visokotemperaturnimi gorivnimi celicami s protonsko prevodnimi membranami

  

 

Mentor:       izr. prof. dr. Mihael Sekavènik

 

  

Komisija:

 

-          izr. prof. dr. Mihael Sekavènik

-          izr. prof. dr. Ivan Bajsiæ

-          prof. dr. Miran Gaberšèek  (Kemijski inštitut, Lj)

 

 

 

Predstavitev bo v predavalnici II/3A.

 

 

Vabljeni!