Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Zagovor seminarja - IVAN DEMŠAR

16.07.2013


V torek, 16. 7. 2013 ob 12.30 uri bo kandidat

 

 

Ivan Demšar, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Dinamièna  analiza nog pri alpskem smuèanju z nadkolensko amputacijo

 

 

mentor:     prof.dr. Jožef Duhovnik

somentor:  izr.prof.dr. Matej Supej (UL, FŠ)

 

  

komisija:  

prof.dr. Jožef Duhovnik

izr.prof.dr. Matej Supej (UL, FŠ)

 

 

Zagovor bo v predavalnici III/3-B.

 

 

Vabljeni!