Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Zagovor seminarja - URBAN PAVLOVČIČ

15.07.2013


 

V ponedeljek, 15. 7. 2013 ob 8.00 uri bo kandidat

 

 

Urban Pavlovèiè, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Razvoj optiène metode merjenja prostorske orientacije glave

 

 

mentor:     prof.dr. Janez Diaci

somentor:  doc.dr. Matija Jezeršek

 

 

komisija:  

prof.dr. Janez Diaci,

doc.dr. Matija Jezeršek,

prof.dr. Janez Možina,

doc.dr. Nada Kecelj Leskovec (UKC Ljubljana, Dermatovenerološka

klinika)

 

 

Zagovor bo potekal v uèilnici II/3-A.

 

 

Vabljeni!