Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Zagovor seminarja - BOJAN ZORKO

29.08.2013


V èetrtek, 29. 8. 2013 ob 11.00 uri bo kandidat

 

 

Bojan Zorko, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Optimizacija delovanja otoènega energetskega sistema na primeru avtodoma

 

 

mentor:     izr.prof.dr. Mihael Sekavènik

 

 

komisija:  

izr.prof.dr. Mihael Sekavènik

prof.dr. Vincenc Butala

 

  

Zagovor bo v predavalnici III/3-A.

 

 

 

Vabljeni!