Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Zagovor seminarja - MARTIN PETKOVŠEK

13.09.2013


V petek, 13. 9. 2013 ob 9.00 uri bo kandidat

 

 

Martin Petkovšek, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Opazovanje termodinamskega uèinka v majhni kavitacijski postaji

 

 

 

mentor:     izr.prof.dr. Matevž Dular

somentor:  prof.dr. Branko Širok

 

 

komisija:  

izr.prof.dr. Matevž Dular

prof.dr. Branko Širok

prof.dr. Iztok Žun

 

 

Zagovor bo v predavalnici III/3-B.

 

 

 

Vabljeni!

Zagovor seminarja - MATEJ SITAR

09.09.2013


V ponedeljek, 9. 9. 2013 ob 14.00 uri bo kandidat

 

 

Matej Sitar, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Doloèitev geometrijskega stanja enoosnih nesimetriènih konstrukcijskih elementov po teoriji velikih premikov po obremenitveno razbremenitvenem procesu krivljenja v elasto-plastiènem obmoèju

 

 

mentor:     prof.dr. Franc Kosel

 

 

komisija:  

prof.dr. Franc Kosel

izr.prof.dr. Jože Petrišiè

izr.prof.dr. Janez Kramar

prof.dr. Boris Štok

         

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

 

Vabljeni!

 

Zagovor seminarja - BENJAMIN BIZJAN

09.09.2013


V ponedeljek, 9. 9. 2013 ob 13.00 uri bo kandidat

 

 

Benjamin Bizjan, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Razvlaknjenje taline mineralne volne na hitro vrteèih diskih centrifuge

 

 

mentor:     prof.dr. Branko Širok

                                 

 

komisija:  

prof.dr. Branko Širok,

izr.prof.dr. Marko Hoèevar,

doc.dr. Alen Orbaniæ (UL, FMF)

 

 

Zagovor bo v predavalnici III/3-B.

 

 

Vabljeni!

Predstavitev dr. teme - ALEXANDRA AULOVA (v angleščini)

06.09.2013


O B V E S T I L O

 

 

 

V petek, 6. 9. 2013 ob 10.00 uri bo

 

 

ALEXANDRA AULOVA

 

 

javno predstavila doktorsko temo z naslovom:

 

Uporaba  nevronskih mrež za modeliranje disipativnih sistemov

 

 

Mentor:       prof. dr. Igor Emri                 

Somentor:   prof. dr. Edvard Govekar

 

 

 

Komisija:

 

- prof. dr. Igor Emri

- prof. dr. Edvard Govekar

- doc. dr. Primož Podržaj

- prof. dr. Crispulo Gallegos  (University of Huelva, Spain)

 

 

 

Predstavitev bo potekala v angleškem jeziku v LESKOVARJEVI SOBI.

 

 

 

Vabljeni!

Predstavitev dr. teme - MATJAŽ MRŠNIK

06.09.2013


V petek, 6. 9. 2013 ob 9.30 uri bo

 

 

MATJAŽ MRŠNIK

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Veèosno vibracijsko utrujanje v frekvenèni domeni

 

 

 

Mentor:       prof. dr. Miha Boltežar           

Somentor:   izr. prof. dr. Janko Slaviè

 

 

 

Komisija:

 

·           prof. dr. Miha Boltežar

·           izr. prof. dr. Janko Slaviè

·           prof. dr. Marko Nagode

·           prof. dr. Miran Saje (UL, FGG)

 

 

 

Predstavitev bo v predavalnici IV/3-A.

 

 

 

Vabljeni!

Zagovor seminarja - PETER ENIKO

06.09.2013


V petek, 6. 9. 2013 ob 10.00 uri bo kandidat

 

 

Peter Eniko, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Model optimizacije proizvodnega procesa

 

 

mentor:     doc.dr. Davorin Kramar

somentor:  prof.dr. Janez Kopaè

 

 

komisija:  

doc.dr. Davorin Kramar

prof.dr. Janez Kopaè

prof.dr. Alojzij Sluga

prof.dr. Mirko Sokoviæ

prof.dr. Mako Starbek

  

Zagovor bo v predavalnici IV/3-B.

 

 

Vabljeni!

Zagovor seminarja - DAVID HOMAR

06.09.2013


 

V petek, 6. 9. 2013 ob 9.00 uri bo kandidat

 

 

David Homar, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Združevanje tehnologij dodajanja in odrezavanja

 

 

 

mentor:     prof.dr. Janez Kopaè

 

 

komisija:   prof.dr. Janez Kopaè,

prof.dr. Alojzij Sluga,

prof.dr. Mirko Sokoviæ

 

 

Zagovor bo v predavalnici IV/3-B.

 

 

 

Vabljeni!

Zagovor seminarja - ANŽE SITAR

05.09.2013


 

O B V E S T I L O

 

 

 

V èetrtek, 5. 9. 2013 ob 9.00 uri bo kandidat

 

 

Anže Sitar, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Izboljšan prenos toplote pri vrenju v mikrokanalih

 

 

mentor:     prof.dr. Iztok Golobiè

 

 

komisija:   prof.dr. Iztok Golobiè

prof.dr. Alojz Poredoš

izr.prof.dr. Ivan Bajsiæ

 

 

Zagovor bo v predavalnici III/3-B.

 

 

Vabljeni!

Zagovor seminarja - ALEXANDER KUZNETSOV (v angleščini)

03.09.2013


 

V torek, 3. 9. 2013 ob 10.00 uri bo kandidat

 

 

Alexander Kuznetsov, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Characterization and improvements of the annular laser beam metal droplet generation system

(SLO: Karakterizacija in izboljšave sistema za lasersko tvorjenje kovinskih kapljic s kolobarjastim žarkom)

 

 

mentor:     prof.dr. Edvard Govekar

 

 

komisija:  

prof.dr. Edvard Govekar

prof.dr. Janez Diaci

izr.prof.dr. Ivan Bajsiæ

doc.dr. Primož Podržaj

  

Zagovor bo potekal v angleškem jeziku v predavalnici IV/3-A.

 

 

Vabljeni! 

Zagovor seminarja - MITJA FRANKO

03.09.2013


V torek, 3. 9. 2013 ob 8.00 uri bo kandidat

 

 

Mitja Franko, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Gostota porazdelitve verjetnosti ekvivalentnih amplitudnih napetosti z uporabo statistiène transformacije

 

 

mentor:     prof.dr. Marko Nagode

somentor:  prof.dr. Matija Fajdiga

 

 

komisija:   prof.dr. Marko Nagode,

prof.dr. Matija Fajdiga in

izr.prof.dr. Mihael Perman

  

 

Zagovor bo v predavalnici III/3-A.

 

 

 

Vabljeni!

Zagovor I. seminarja na III. stopnji - MATJAŽ ČEBRON

05.07.2011


O B V E S T I L O

 

 

 

V torek, 5. julija 2011 ob 8.00 uri bo kandidat

 

 

Matjaž Èebron, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Opis utrjevanja materiala z dislokacijami

 

 

mentor: prof.dr. Franc Kosel

 

 

 

komisija:  

 

- prof.dr. Franc Kosel,

- prof.dr. Janez Kopaè,

- prof.dr. Boris Štok

 

 

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.