Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Zagovor seminarja - MITJA FRANKO

03.09.2013


V torek, 3. 9. 2013 ob 8.00 uri bo kandidat

 

 

Mitja Franko, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Gostota porazdelitve verjetnosti ekvivalentnih amplitudnih napetosti z uporabo statistiène transformacije

 

 

mentor:     prof.dr. Marko Nagode

somentor:  prof.dr. Matija Fajdiga

 

 

komisija:   prof.dr. Marko Nagode,

prof.dr. Matija Fajdiga in

izr.prof.dr. Mihael Perman

  

 

Zagovor bo v predavalnici III/3-A.

 

 

 

Vabljeni!